Documentaankoop

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

15
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Laat ons al uw documentatiewerkzaamheden verzorgen

Internationale reizen vereisen een grote verscheidenheid aan documentatie. Met de hectische levensstijl van vandaag kan het moeilijk zijn om alle documenten van verschillende instellingen, zoals hogescholen, universiteiten, werkplekken en meer, te verzamelen en te ordenen. Y-Axis vereenvoudigt uw documentinkoop met een end-to-end documentinkoopservice die is ontworpen voor uw gemak.

Onze documentinkoopdiensten omvatten:

 • Afschriften van de universiteit/hogeschool
 • Kopie van de syllabus van de universiteit/hogeschool
 • Dubbele cijferbladen van de Universiteit/Hogeschool
 • Convocatiecertificaat van de universiteit
 • Vertaling
Over Y-Axis documentinkoopdiensten
 • Afschriften van de universiteit/hogeschool: Y-Axis verzamelt de verzegelde transcripties van uw universiteit/hogeschool, afhankelijk van de locatie en de regels van de universiteit/hogeschool. Wij zullen namens u de aanvraag indienen bij de instelling, samen met de benodigde documenten. Voor autonome instellingen wordt door ons een nadere attestatie van de directeur / examencontroleur van de betreffende instelling verkregen, afhankelijk van de locatie en de regels van de hogeschool.
 • Syllabuskopie van de universiteit / hogeschool: Y-Axis ontvangt de Syllabus-kopie van de betrokken universiteit/hogeschool, afhankelijk van de locatie en de regels van de universiteit/hogeschool. Er kan een kopie van de oude syllabus nodig zijn als bewijs dat u een studie heeft gevolgd in de vakken zoals vermeld op het cijferblad voor immigratie of hogere studies of voor het solliciteren naar een baan. Wij zullen de syllabus opvolgen en verkrijgen bij de universiteitsbibliotheek of bij een andere bron. U moet ons een machtigingsbrief verstrekken om contact op te nemen met de betrokken onderwijsinstelling. De service is afhankelijk van de acceptatie van de aanvraag.
 • Duplicaat Markeerbladen van de Universiteit/Hogeschool: De afdeling Y-Axis Conciërge ontvangt de dubbele markeringsbladen van de betrokken universiteit/hogeschool, afhankelijk van de locatie en de regels van de universiteit/hogeschool. Dubbele cijferbladen kunnen worden verkregen bij de universiteit/hogeschool waar de aanvrager zijn/haar afstuderen/postgraduatie/doctoraat heeft afgerond. Een aanvraagformulier moet naar behoren worden ingevuld en samen met ondersteunende documenten worden ingediend bij het kantoor van de registrar van de betreffende universiteit/hogeschool. Samen met het aanvraagformulier moet een beëdigde verklaring van de aanvrager worden ingediend waarin wordt verklaard dat het originele cijferblad verloren is gegaan. Voor een aantal universiteiten/hogescholen kan een FIR-kopie van het dichtstbijzijnde politiebureau nodig zijn. Om de aanvrager in deze kwestie te vertegenwoordigen, kan een machtigingsbrief van de aanvrager ten gunste van Y-Axis vereist zijn. Enkele universiteiten bepalen dat de aanvraag door de aanvrager moet worden ingevuld en ondertekend. In dergelijke gevallen zal Y-Axis het aanvraagformulier van de universiteit/hogeschool opvragen en naar u verzenden.
 • Dubbele oproeping / diploma van de universiteit: De afdeling Y-Axis Conciërge ontvangt de dubbele markeringsbladen van de betrokken universiteit/hogeschool, afhankelijk van de locatie en de regels van de universiteit/hogeschool. Dubbele graadcertificaten kunnen worden verkregen bij de universiteit/hogeschool waar de aanvrager zijn/haar afstuderen/postdoctoraal/doctoraat heeft afgerond. Samen met het aanvraagformulier moeten de volgende documenten worden ingediend:
 • FIR-kopie van het dichtstbijzijnde politiebureau: Een klacht waarin staat dat de certificaten verloren/misplaatst zijn, moet worden ingediend op het dichtstbijzijnde politiebureau en de FIR-kopie moet samen met het aanvraagformulier worden ingediend.
 • Een beëdigde verklaring waarin wordt bezworen dat de aanvrager het certificaat heeft verloren, moet worden afgelegd in het bijzijn van de rechtbankambtenaar/eedcommissaris van dat rechtsgebied.
 • Twee advertenties in de lokale krant waarin staat dat de aanvrager het diploma is kwijtgeraakt.
 • Een machtigingsbrief van de aanvrager ten gunste van Y-Axis om de aanvrager te vertegenwoordigen. Op basis van het bovenstaande moet een aanvraagformulier naar behoren worden ingevuld en samen met de bovenstaande documenten worden ingediend bij het registratiekantoor van de betreffende universiteit/hogeschool.
 • Vertaling:De conciërgeafdeling van Y-Axis krijgt de vertaling van een geautoriseerde en erkende vertaler. Wij vertalen van elke taal naar elke taal. U dient een duidelijke (leesbare) gescande kopie aan te leveren van de documenten die vertaald moeten worden.
Algemene voorwaarden voor Y-as
 • Het besluit over de afgifte van de transcripties en de tijd die voor het proces nodig is, wordt uitsluitend door de universiteit/bestuur/hogeschool genomen. Y-Axis is niet verantwoordelijk als de universiteit meer tijd nodig heeft dan verwacht.
 • Y-Axis is niet verantwoordelijk voor enige vorm van vertraging of afwijzing van een transcriptieaanvraag van de universiteit / het bestuur / hogeschool en voor eventuele wijzigingen in het universiteitstarief en de vereiste documenten.
 • Y-Axis is niet verantwoordelijk als de universiteit verificatie van originele certificaten/herindiening van dezelfde documenten eist.
 • Als de Universiteit/Bestuur/Hogeschool constateert dat de documenten vals zijn, dan zal de opdrachtgever juridische stappen moeten ondernemen door de Universiteit/Bestuur/Hogeschool. Y-Axis kan in dergelijke gevallen niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De klant stemt ermee in en aanvaardt internationale koerierskosten te dragen als hij/zij de documenten nodig heeft die naar zijn buitenlandse adres worden verzonden.
 • Y-Axis is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van het koerierspakket met transcripties/originele documenten.
 • Als we om welke reden dan ook meer bezoeken aan de universiteiten moeten afleggen (behalve de twee bezoeken voor indiening en verzameling), moet u 50% van de servicekosten en de volledige reiskosten betalen.
 • Als u de verzegelde envelop van de University Transcripts bederft, moeten we een nieuwe set aanvragen en moet u de volledige kosten dragen.
 • Als de aanvrager er niet in slaagt de benodigde documenten te verstrekken voor het verzamelen van dubbele cijferbladen / oproepingscertificaat, neemt Y-Axis geen enkele verantwoordelijkheid voor het tijdsbestek en worden de kosten niet terugbetaald als die persoon de diensten intrekt.
 • Zodra de vertaling is voltooid, delen we de softcopy ervan met u ter beoordeling. Na bevestiging sturen we de papieren versie zonder koerierskosten naar uw Indiase adres. Als het adres zich in het buitenland bevindt, moet u extra kosten betalen.
 • In elk van de bovenstaande gevallen worden de aan Y-Axis betaalde servicekosten niet gerestitueerd.

Meld u aan voor een gratis deskundig adviesgesprek

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

15
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies