Punten Calculator

Vind uw Canada CRS-score binnen enkele seconden

Controleer of u in aanmerking komt voor PR

STAP 2 OF 9

Uw leeftijdsgroep

Vlag van Canada

U wilt uzelf laten evalueren

Canada

Jouw score

00
Bel

Praat met een expert

Bel7670800001

Waarom Y-Axis Canada CRS-scorecalculator?

 • Controleer gratis of u in aanmerking komt voor Canada PR.
 • Gemakkelijke stappen om te volgen.
 • Deskundige tips om uw score te verbeteren.
 • Onmiddellijke hulp door professionals van Y-Axis. 

CRS-score

Comprehensive Ranking System (CRS) is een op verdiensten gebaseerd puntensysteem ontwikkeld door de Canadese regering om immigratiekandidaten te rangschikken. Het CRS kent scores toe aan elke kandidaat in de Express Entry-pool op basis van factoren zoals werkervaring, leeftijd, beroep, opleiding, taalvaardigheid, enz. Er zijn drie programma's beheerd door Snelle toegang, zij zijn:

Snelle toegang Er worden regelmatig trekkingen uitgevoerd door het IRCC en de aanvragers die hoger scoren, worden geselecteerd in het kader van dit programma dat leidt tot permanent verblijf in Canada.

Canada CRS-tool

Bereken uw score met behulp van Canada CRS Tool. Het Canadese Express Entry-systeem vereist dat er 67 punten worden gescoord om een ​​Express Entry-profiel te kunnen aanmaken bij Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC). Uw immigratie naar Canada als permanente inwoner via de Express Entry-systeem zal sterk worden beïnvloed door uw profiel.

Om in aanmerking te komen voor een PR-visum voor Canada via Express-invoer. Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van een puntensysteem, afhankelijk van de onderstaande 6 factoren: 

 • 1-factorLeeftijd
 • 2-factorOnderwijs
 • 3-factorErvaring
 • 4-factorTaalvaardigheid
 • 5-factorGeregeld werk in Canada [LMIA goedgekeurd]
 • 6-factorAanpassingsvermogen
Leeftijd – Maximaal 12 punten

Aanvragers krijgen maximaal 12 punten voor hun leeftijd. De leeftijdsberekening vindt plaats vanaf de dag dat uw aanvraag is ontvangen.

Onderwijs – Maximaal 25 punten

Kandidaten kunnen maximaal 25 Canadese immigratiepunten scoren voor hun opleiding. Als u een buitenlandse opleiding heeft gevolgd, moet u een ECA hebben van een geautoriseerde instantie. De Educatieve referentiebeoordeling rapport evalueert of uw buitenlandse graden/diploma's gelijk zijn aan het Canadese onderwijs.

Ervaring – Maximaal 15 punten (10 voor de hoofdaanvrager) + (5 punten voor de afhankelijke)

U kunt Canadese immigratiepunten krijgen voor uw werkervaring. Punten kunnen worden verkregen voor het aantal jaren dat u voltijds heeft gewerkt, tegen betaling en met een minimum van 30 uur per week. Een gelijke hoeveelheid deeltijdwerk komt ook in aanmerking. Hoofdaanvragers kunnen maximaal 15 – 10 punten behalen en 5 punten voor afhankelijke aanvragers.

Taalvaardigheden – Maximaal 28 punten

Taalvaardigheid is een van de belangrijkste factoren om in aanmerking te komen. Als u kennis heeft van het Engels en/of Frans, kunt u punten verdienen om in aanmerking te komen voor PR. Voor uw taalvaardigheid in lezen, schrijven, luisteren en spreken kunt u maximaal 28 punten behalen. Hoe meer je scoort, de veranderingen zijn groter om een ​​uitnodiging uit Canada binnen te halen.

* Verbeter uw scores in IELTS en PTE door gebruik te maken van Y-as coachingdiensten. 

Gearrangeerde werkgelegenheid in Canada – Maximaal 10 punten

Als u een baanaanbieding voor een periode van minimaal 1 jaar veiligstelt bij een werkgever in Canada, kunt u ook immigratiepunten voor Canada krijgen. U moet dit aanbod krijgen voordat u een aanvraag indient om als federaal geschoolde arbeider naar Canada te komen.

Aanpassingsvermogen – 25 punten

Er worden punten aan u toegekend op basis van uw eerdere studie, werk en familieleden in Canada. Uw common law-partner of echtgeno(o)t(e) als u met u naar Canada emigreert, kan ook extra punten verdienen onder de aanpassingsfactor.

IRCC voert trekkingen uit van de Snelle toegang zwembad van tijd tot tijd. Het is de hoogst gerangschikte, gebaseerd op hun score op het Comprehensive Ranking System (CRS) die uitnodigingen krijgen om zich aan te melden onder Express Entry.

De minimale CRS-scoregrens varieert. De CRS-score wordt bepaald op basis van verschillende factoren, zoals de leeftijd van de Kandidaat, opleiding, taal, werkervaring, Canadees baanaanbod, aanpassingsvermogen, enz. Als uw CRS laag is, zijn er verschillende manieren om uw score te verbeteren.

Manieren om uw CRS-score te verbeteren

Er is een kans voor u om uw CRS-score te verbeteren, aangezien de Express Entry-trekkingen met regelmatige tussenpozen plaatsvinden. U kunt altijd manieren vinden om uw CRS-score te verbeteren, zodat u de vereiste punten behaalt om een ​​Invitation to Apply (ITA) voor het PR-visum veilig te stellen bij de volgende Express Entry-trekking. 

Hier zijn tips van experts om uw CRS-score te verbeteren: 

Verhoog uw taalscore

​​​Verbeter uw CRS-score door goed te scoren op taaltoetsen zoals de IELTS. Als u bijvoorbeeld een Canadian Language Benchmark (CLB) van 9 scoort op de taaltest, worden er maximaal 136 directe punten toegekend aan uw CRS-ranglijst. Ook het verschijnen voor een taaltoets Frans kan tot 74 punten opleveren.

Provincial Nominee-programma

U ontvangt 600 extra punten voor uw Express Entry-profiel als u een uitnodiging ontvangt van een Canadese provincie in de Provincial Nominee-programma

Ontvang een werkaanbieding [LMIA goedgekeurd]

U kunt maximaal 200 punten verdienen als u een baanaanbieding ontvangt van een Canadese werkgever die wordt erkend door de Arbeidsmarkteffectbeoordeling (LMIA).

Volg een opleiding in Canada

Er kunnen maximaal 30 extra punten worden ontvangen als u een erkend diploma of diploma in Canada behaalt.

Afhankelijke persoon opgenomen in de aanvraag (echtgenoot/partner)

Als u samen met uw partner het visum aanvraagt, verdient u beide extra punten. De taalvaardigheid van uw echtgenoot zou 20 punten waard zijn, terwijl het opleidingsniveau en de Canadese werkervaring u voor elke categorie maar liefst 10 punten kunnen opleveren. Dit levert dus maximaal 40 punten op voor uw CRS-score.

Canadese werkervaring

Heeft u minder dan drie jaar fulltime werkervaring en blijft u werken, dan kunt u maximaal 180 punten optellen bij uw CRS-score.

De volgende factoren worden gebruikt om te beoordelen of u een PR voor Canada kunt aanvragen:

Canada PR-puntencalculator 

Om een ​​Canada PR-visum aan te vragen, moet u minimaal een punt van 67 van de 100 behalen. De volgende factoren worden gebruikt om uw Canada PR-punten te evalueren:

Factoren die
invloed hebben op
Score
punten
Leeftijd maximaal
12 punten
Onderwijs maximaal
25 punten
Taal
bekwaamheid
maximaal
28 punten
(Engels of Frans)
Mijn werk
Ervaring
maximaal
15 punten
Aanpassingsvermogen Maximaal van
10 punten
geregeld
werk
Extra
10 punten
(niet verplicht).

Express Entry Points-calculator

De functies waarop u solliciteert, moeten zijn opgenomen in de Nationale Beroepsclassificatie (NOC-classificatie 2021). U komt in aanmerking voor Canada PR via het Express Entry System als u 67 punten heeft gescoord. 

Selecteer de geschikte immigratieprogramma's die worden vermeld onder het Express Entry System:

Als uw aanvraag is geaccepteerd in de Express Entry-pool, ontvangt u een uitnodiging om een ​​permanente verblijfsvergunning aan te vragen (ITA). Als u een uitnodiging wilt ontvangen, moet u een hoge CRS-score hebben.

Elke persoon die een profiel indient bij de Express Entry-pool van kandidaten krijgt een CRS-score van 1200 punten. Ongeveer IRCC houdt twee trekkingen per maand, Express Entry-trekking, en geeft een ronde van Invitations to Apply (ITA's) voor permanent verblijf uit aan de hoogst gerangschikte kandidaten.

Er worden punten toegekend aan de volgende categorieën:

 • Leeftijd
 • Opleidingsniveau
 • Officiële taalvaardigheid
 • Tweede officiële taal
 • Canadese werkervaring

Om uw CRS-score te berekenen, kunt u de onderstaande rekenmachines volgen

 • Menselijk kapitaal of kernfactor + common law-partner of echtgenoot-factor = 500 punten
 • Kernfactor of menselijk kapitaal + common law-partner of echtgenoot-factor + overdraagbaarheidsfactoren = 600 punten (maximaal)

Menselijk kapitaal of kernfactor + common law partner- of echtgenootfactor + overdraagbaarheidsfactoren + extra punten = 1200 punten (maximaal)

Leeftijd (Max. punten: 100 met echtgenoot, 110 zonder)
Leeftijd
(Max. punten: 100 met echtgenoot, 110 zonder)
Leeftijd
(jaren)
CRS-punten
zonder
echtgeno(o)t(e)/partner
CRS-punten
Met
echtgeno(o)t(e)/partner
17 of
jonger
0 0
18 99 90
19 105 95
20 tot 29 110 100
30 105 95
31 99 90
32 94 85
33 88 80
34 83 75
35 77 70
36 72 65
37 66 60
38 61 55
39 55 50
40 50 45
41 39 35
42 28 25
43 17 15
44 6 5
45 of
ouder
0 0
Opleidingsniveau (Max. punten: 150 punten)
Onderwijs
Niveau
CRS-punten
zonder
echtgeno(o)t(e)/partner
CRS-punten
Met
echtgeno(o)t(e)/partner
Principal
aanvrager
Echtgenoot/
Partner
Doctoraat
mate
150 140 10
Master diploma,
OR
professionele graad
135 126 10
Twee of meer referenties,
met minstens één voor a
programma van drie jaar
of meer
128 119 9
Drie jaar of
meer postsecundair
geloofsbrief
120 112 8
Twee jaar
post-secundair
geloofsbrief
98 91 7
Een jaar
post-secundair
geloofsbrief
90 84 6
Secundair
(middelbare school
diploma
30 28 2
Minder dan
secundair (hoog)
school-
0 0 0
Engelse en Franse taalvaardigheid (max. punten: 170 met echtgenoot, 160 zonder)
Eerste ambtenaar
Taal
CRS-punten
zonder
echtgeno(o)t(e)/partner
CRS-punten
Met
echtgeno(o)t(e)/partner
Canadees
Taal
Benchmark (CLB)
Principal
aanvrager
Echtgenoot/partner
CLB3 of
minder
0 0 0
CLB4 6 6 0
CLB5 6 6 1
CLB6 9 8 1
CLB7 17 16 3
CLB8 23 22 3
CLB9 31 29 5
CLB10 of
meer
34 32 5

Canadese werkervaring (Max. punten: 80 punten)

Canadees werk
Ervaring
CRS-punten
zonder
echtgeno(o)t(e)/partner
CRS-punten
Met
echtgeno(o)t(e)/partner
Principal
aanvrager
Echtgenoot/
Partner
Minder dan
een jaar
0 0 0
Een jaar 40 35 5
Twee jaar 53 46 7
Drie jaar 64 56 8
Vier jaar 72 63 9
Vijf jaar of
meer
80 70 10
CRS-score voor het Ontario Immigrant Nominee-programma

Ontario Immigrant Nominee-programma (OINP) is een verbeterde stroom waarmee de provincie kan zoeken naar geschoolde immigranten met de vereiste vaardigheden die zijn vermeld in de expresspool van de federale overheid. De OINP-stroom is grotendeels gebaseerd op de stroom prioriteiten op het gebied van menselijk kapitaal.

Hiermee kunnen aanvragers van snelle toegang zich aanmelden voor het Provincial Nominee Program dat wordt vermeld onder OINP. De minimaal vereiste score voor OINP is 400 Comprehensive Ranking System (CRS)-punten. U moet over de gewenste onderwijskwalificaties beschikken en over de vaardigheden beschikken die u helpen zich in Ontario te vestigen. Bevredig alle prioriteiten op het gebied van menselijk kapitaal.

De volgende tabel toont de factoren die van invloed zijn op uw CRS-score en de maximale punten die u krijgt.

Factoren maximaal
punten
Bekroond
Taal
bekwaamheid
28
Leerzaam
Competenties
25
Mijn werk
Ervaring
15
Leeftijd 12
geregeld
werk
10
Aanpassingsvermogen 10

De Ontario PNP-calculator (CRS Score Calculator) helpt u te bepalen of u in aanmerking komt voor het programma. Elke factorscore varieert op basis van uw invoer. Bent u tussen de 20 en 29 jaar oud en heeft u een meereizende echtgeno(o)t(e), dan is de score 100. Heeft u zich aangemeld zonder meereizende echtgeno(o)t(e), dan kunt u een maximale score van 110 behalen.

Op dezelfde manier zal de maximale score verschillen op basis van uw hoogste onderwijskwalificatie, werkervaring en taalvaardigheid.

Bereken de CRS-score voor het Manitoba Provincial Nominee Program

Manitoba is een veelgevraagde provincie in Canada met een hoge levensstandaard en betere carrièrevooruitzichten. Manitoba provinciaal genomineerd programma (MPNP) is een immigratietraject voor geschoolde werknemers die deel kunnen uitmaken van de provincieontwikkeling. De immigrant moet aan verschillende vereisten voldoen om in aanmerking te komen voor Manitoba PNP.

Factoren Punten
Taal 20

Bonuspunten – 5
(als je beide officiële talen kent)

Leeftijd 10
Mijn werk
Ervaring
15
Onderwijs 25
Aanpassingsvermogen 20
Totaal 100

Belangrijke aandachtspunten:

 • De CRS-score verschilt afhankelijk van factoren als leeftijd, hoogste opleidingskwalificatie en werkervaring. De minimaal benodigde CRS-score Calculator-punten zijn 60 van de 100 punten, waarna de aanvragers Canada PR kunnen aanvragen.
 • De profielen van het Express Entry-programma krijgen 600 extra punten als ze op de shortlist staan.
Bereken de CRS-score voor Alberta

Het proces voor het verkrijgen van een provinciale nominatie uit de provincie Alberta is heel eenvoudig. De provinciale nominatie die wordt aangeleverd is Genomineerd programma voor immigranten in Alberta (AINP). De AINP Express Entry-stroom sluit aan bij Express Entry met het Express Entry-programma van de federale overheid. Als u in aanmerking wilt komen voor de nominatie, moeten de aanvragers 67 van de 100 punten behalen. De Express Entry-kandidaten die de provinciale nominatie ontvangen, ontvangen 600 CRS-punten. Deze punten kunnen u verzekeren van een ITA tijdens de volgende exprestrekking voor het PR-visum voor Canada.

Verwerk de AINP selecteert Express Entry-kandidaten

Buitenlandse staatsburgers moeten zich alleen aanmelden voor de Alberta Express Entry-stroom nadat ze een Notification of Interest (NOI)-brief van de provincie hebben ontvangen. Gekwalificeerde kandidaten worden rechtstreeks gecontacteerd door de AINP via hun Express Entry-profiel.

De Express Entry-kandidaten die een uitnodiging of een NOI-brief van de AINP ontvangen, kunnen een aanvraag indienen voor de provinciale nominatie onder de Alberta Express-invoerstroom.

Kandidaten kunnen een NOI ontvangen als zij:
 • Moet een actief Express Entry-profiel hebben in de federale Express Entry-pool.
 • Had moeten aangeven dat hij geïnteresseerd was om permanent naar Alberta te emigreren.
 • Het beroep dat u kiest, moet de economische ontwikkeling en diversificatie van Alberta ondersteunen
 • Moet een minimale CRS-score van 300 hebben.

 Het is waarschijnlijker dat de AINP kandidaten selecteert met de volgende aanpassingsfactoren. De kandidaat moet:

 • Moet een geldige baanaanbieding en/of werkervaring in Alberta hebben; en/of
 • Moet afgestudeerd zijn aan een postsecundaire instelling in Alberta met een geldige baanaanbieding uit Alberta; en/of
 • Kan een ouder, kind, broer en/of zus hebben die permanent in Alberta woont, of een Canadees staatsburger die in Alberta woont
Selectie
Factoren
Punten
toegewezen
geregeld
werk
10
Aanpassingsvermogen 10
Leeftijd 12
Mijn werk
Ervaring
15
Onderwijs 25
Mogelijkheid om
communiceren
in het Engels/Frans
28
Totaal 100
Voorbijgaand
Score
67
Bereken de CRS-score voor Nova Scotia

Als u via PNP naar Canada wilt emigreren, is het noodzakelijk dat u minimaal 67 van de 100 punten scoort. Deze zijn gebaseerd op factoren zoals leeftijd, kwalificatie, IELTS, werkervaring, geregeld werk in Canada en aanpassingsvermogen. Hier worden de punten toegekend aan elke factor:

Onderwijs

Niveau van
Onderwijs
Punten
Doctoraal
niveau
25
Masterniveau/
professionele graad
23
Tenminste 2
post-secundair
Inloggegevens,
waarvan er één een is
3 jaar of langer
22
Een 3-jarige
of langer
post-secundair
geloofsbrief
21
Een 2-jarige
post-secundair
geloofsbrief
19
Een 1-jarige
post-secundair
geloofsbrief
15
Secundair
school-
5
Taalvaardigheid
bekwaamheid Niveau Punten
Officiële
taal 1
Spreken/
Luisteren/
Lezing/
schrijf-
Gemiddeld
IELTS
6.0 / 6.0 / 6.0 / 6.0
4 /vermogen
Spreken/
Luisteren/
Lezing/
schrijf-
Hoog gemiddeld
IELTS
6.5 / 7.5 / 6.5 / 6.5
5 /vermogen
Spreken/
Luisteren/
Lezing/
schrijf-
Geavanceerd
IELTS
7.0 / 8.0 / 7.0 / 7.0
6 /vermogen
Spreken/
Luisteren/
Lezing/
schrijf-
Echtgenoot/partner
officiële taal
(CLB4) IELTS
4.0 / 4.5 / 3.5 / 4.0
5
maximaal 24
Officiële
taal 2
Spreken/
Luisteren/
Lezing/
schrijf-
CLB/NCLC 5
in alle capaciteiten
IELTS
5.0 / 5.0 / 4.0 / 5.0
4
maximaal 4
Werkervaring
Mijn werk
Ervaring
Punten
1 jaar
(Min. drempel)
9
2-3 jaar 11
4-5 jaar 13
6+ 15
Leeftijd
Leeftijd van
aanvrager
Punten
18 - 35 12
36 11
37 10
38 9
39 8
40 7
41 6
42 5
43 4
44 3
45 2
46 1
47+ 0
Geregeld werk
De sollicitant En Punten
werkt momenteel
in Canada op een
Op LMIA gebaseerde werkvergunning,
en zijn of haar
werken in Canada
wordt overwogen
“bekwaam”
(TEER 0, 1 of 2 en 3 niveaus).

§ De werkvergunning
is geldig wanneer a
Canada PR-aanvraag
is gemaakt*

§ De werkgever
heeft een permanente,
fulltime bekwaam
baanaanbieding aan de
aanvrager, verzoeker, sollicitant, kandidaat.

10
momenteel
werken in Canada
op een LMIA-vrijgesteld
werkvergunning of a
werkvergunning afgegeven
onder een
provinciaal/territorium
overeenkomst.

§ De werkvergunning
is geldig wanneer a
permanent verblijf
toepassing is
gemaakt*

§ De werkgever
heeft een gemaakt
blijvend,
fulltime geschoolde baan
aanbieden aan
de sollicitant.

10 punten
houdt niet op
een geldige werkvergunning
en niet anders
geautoriseerd
werk in Canada.

§ Een potentiële werkgever
heeft een permanente,
fulltime geschoolde baan aangeboden
aan de aanvrager;

§ Het aanbod van
werkgelegenheid heeft
positief ontvangen
LMIA.

10
beschikt over een geldige
werkvergunning of is
anderszins toegestaan
om in Canada te werken
maar niet
vallen onder één van de
twee bovenstaande scenario's.

§ De werkvergunning
of toestemming geldig is
wanneer een permanente verblijfsvergunning
aanvraag wordt ingediend;

§ Een potentiële werkgever
heeft een permanente,
fulltime bekwaam
baanaanbieding aan de sollicitant;

§ Het aanbod van werk
heeft ontvangen een
positieve LMIA.

10
*Destijds de
Canada PR-visum wordt afgegeven,
de aanvrager wordt verwacht
geldig te houden
werkvergunning.
Aanpassingsvermogen
Aanpassingsvermogen Punten
PA vorige
werken in Canada
(min. 1 jaar TEER 0, 1, 2 en 3)
10
Vorige
studeren in Canada
5
Vorige
studeren in Canada –
begeleidende echtgeno(o)t(e)/partner
5
Vorige
werken in Canada –
begeleidende echtgeno(o)t(e)/partner
5
geregeld
werk in Canada
5
Familielid in Canada –
18 jaar of ouder
5
Taalvaardigheid CLB 4
of hoger – begeleidende echtgeno(o)t(e)/partner
(IELTS 4.0/4.5/3.5/4.0)
5
Bereken de CRS-score voor Saskatchewan

Om mee te solliciteren Saskatchewan PNP, heb je minimaal 60 punten nodig. Zo worden de punten verdeeld:

Factor I:
Succes op de arbeidsmarkt
Educatie en
Trainingen
PUNTEN
Meester of
Doctoraat
(Canadese gelijkwaardigheid).
23
Bachelor diploma
OF tenminste een
driejarige graad
aan een universiteit of hogeschool.
20
Handelscertificering
gelijk aan reis
persoonsstatus in
Saskatchewan.
20
Canadese gelijkwaardigheid
diploma waarvoor er twee nodig zijn
(maar minder dan drie)
jaar aan een universiteit,
hogeschool, handels- of technische school,
of een andere postsecundaire instelling.
15
Canadees gelijkwaardigheidscertificaat
of minstens twee semesters
(maar minder dan een tweejarig programma)
aan een universiteit, hogeschool,
handels- of technische school,
of een andere postsecundaire instelling.
12
Bekwame werkervaring
 
a) Werkervaring in de
5 jaar vóór aanvraag
termijn van inzending.
5 jaar 10
4 jaar 8
3 jaar 6
2 jaar 4
1 jaar 2
b) In de 6-10 jaar
voorafgaand aan de aanvraag
termijn van inzending.
5 jaar 5
4 jaar 4
3 jaar 3
2 jaar 2
Minder dan 1 jaar 0
Taalvaardigheid
 
a) Eerste taaltest
(Engels of Frans)
CLB 8 of hoger 20
CLB 7 18
CLB 6 16
CLB 5 14
CLB 4 12
Engelse of Franse spreker
zonder taal
test resultaten.
0
b) Tweedetaaltest
(Engels of Frans)
CLB 8 of hoger 10
CLB 7 8
CLB 6 6
CLB 5 4
CLB 4 2
Niet van toepassing 0
Leeftijd
 
Minder dan 18 jaar 0
18 - 21 jaar 8
22 - 34 jaar 12
35 - 45 jaar 10
46 - 50 jaar 8
Meer dan
50 jaar
0
Maximale punten
voor factor I
80
Factor II: Verbinding
aan Saskatchewan Labour
Markt & Aanpassingsvermogen
Er worden punten voor gegeven
een verbinding hebben
naar Saskatchewan
arbeidsmarkt.
Dit toont je kunnen
met succes
vestigen zich in Saskatchewan
als vaste bewoner.
De volgende
punten zijn voor de
Werkaanbieding
alleen subcategorie:
Hooggekwalificeerde werkgelegenheid
aanbiedingen van A
Saskatchewan-werkgever
30
De volgende punten zijn
voor het beroep waar veel vraag naar is
en Saskatchewan Express-toegang
alleen subcategorieën
Nauwe familieleden
in
Saskatchewan
20
Eerdere werkervaring
in
Saskatchewan
5
Ervaring van eerdere studenten
in
Saskatchewan
5
MAXIMALE PUNTEN
VOOR FACTOR II
30
MAXIMALE PUNTEN
TOTAAL: I + II =
110


Is 350 een goede CRS-score?

De hoogste CRS-score die u kunt behalen is 1,200 punten. Om een ​​idee te krijgen van wat een goede CRS-score is, bekijkt u deze tabel met de CRS-scoreverdeling per 23 oktober 2023.

CRS-score
reeks
Aantal
kandidaten
601-1200 1,536
501-600 1,307
451-500 60,587
491-500 4,853
481-490 9,514
471-480 18,836
461-470 15,063
451-460 12,321
401-450 54,565
441-450 11,256
431-440 11,705
421-430 9,926
411-420 10,525
401-410 11,153
351-400 60,378
301-350 31,189
0-300 5,311
CRS-score vereist voor het aanvragen van een Canada PR-visum

U heeft minimaal 67 van de 100 FSWP-punten op het puntenrooster nodig om in aanmerking te komen voor de Canada PR-aanvraag. Hier worden de punten gegeven onder specifieke criteria, zoals hieronder weergegeven:

Leeftijd Maximaal 12 punten

Degenen tussen 18-35 jaar
maximale punten behalen.
Degenen boven de 35 krijgen
mindere punten, terwijl de
maximale leeftijd tot
punten scoren is
45 jaar.

 

Onderwijs Maximaal 25 punten

Onderwijskwalificatie van de aanvrager
moet gelijk zijn aan
hoger secundair onderwijs
volgens Canadese normen.

 

Taal
bekwaamheid
Maximaal 28 punten
(Engels en/of Frans)

Aanvragers moeten hebben
minimaal 6 banden in IELTS.
Zij krijgen extra punten
als je de Franse taal beheerst.

 

Mijn werk
Ervaring

Mijn werk
Ervaring

Maximaal 15 punten

Voor aanvragers met een minimum aantal punten
zou op zijn minst moeten hebben
één jaar fulltime werkervaring.
Nog jaren van
werkervaring
betekent meer punten.

 

Aanpassingsvermogen Max. van 10 punten

Als de echtgenoot of
common law-partner van de
aanvrager is daartoe bereid
migreren naar Canada, heeft hij recht
tot 10 extra punten voor
aanpassingsvermogen.

 

geregeld
werk
Extra
10 punten
(niet verplicht).
Maximaal
10 punten
als aanvragers een
geldig bod van a
Canadese werkgever.
Het bepalen van de CRS-score door de CRS-score te berekenen op basis van human capital factoren gaat als volgt:
menselijk
kapitaalfactor
Echtgenoot/gemeenschappelijk
juridische partner
jou vergezellen
Echtgenoot/gewoonterecht
partner niet
jou vergezellen
Leeftijd 100 110
Leerzaam
Kwalificatie
140 150
Taal
bekwaamheid
150 160
Canadees
werkervaring
70 80
Hoe kan Y-as u helpen?

Y-Axis is de immigratieconsulent bij uitstek voor serieuze aanvragers van immigratie naar Canada. Ons grondige proces en end-to-end ondersteuning zorgen ervoor dat u bij elke stap de juiste actie onderneemt. Wij helpen u met: 

Disclaimer:

Een snelle geschiktheidscontrole van de Y-as is alleen bedoeld om de aanvragers te helpen hun scores te begrijpen. De weergegeven punten zijn uitsluitend gebaseerd op uw antwoorden. Houd er rekening mee dat de punten op elke sectie worden geëvalueerd op basis van verschillende parameters die zijn vastgelegd in de immigratierichtlijnen. Een technische evaluatie is een must om te weten wat uw nauwkeurige scores zijn en of u in aanmerking komt om uit te vinden voor welk immigratieprogramma u zich kunt aanmelden. De snelle geschiktheidscontrole garandeert u niet de onderstaande punten; u kunt hoge of lage punten scoren zodra u technisch bent beoordeeld door ons deskundige team. Er zijn veel beoordelingsinstanties die de beoordeling van vaardigheden verwerken, afhankelijk van het door u genomineerde beroep, en deze beoordelingsinstanties zullen hun eigen criteria hanteren bij het beoordelen van een sollicitant als bekwaam. Staats-/territoriale autoriteiten zullen ook hun eigen criteria hanteren om sponsoring toe te staan, waaraan een aanvrager moet voldoen. Het is dus erg belangrijk dat een aanvrager een technische evaluatie aanvraagt.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is de CRS-score?
pijl-rechts-vullen
Wat is de vereiste minimumscore?
pijl-rechts-vullen
Welke score wordt beschouwd als een goede CRS-score?
pijl-rechts-vullen
Wat is de Canada Express Entry CRS-score in 2023?
pijl-rechts-vullen
Op welke manieren kan ik mijn score op het Comprehensive Ranking System (CRS) verhogen?
pijl-rechts-vullen
Hoe kan mijn CRS-score worden verhoogd via een Provinciaal Nomineeprogramma?
pijl-rechts-vullen
Welke score is vereist voor PNP?
pijl-rechts-vullen
Als ik samen met mijn partner een aanvraag indien, zal mijn Comprehensive Ranking System (CRS)-score stijgen?
pijl-rechts-vullen
Hoe kan uw CRS-score worden verbeterd?
pijl-rechts-vullen
Welke rol spelen taalvaardigheid, werkervaring in Canada en opleiding bij het beïnvloeden van CRS-scores?
pijl-rechts-vullen
Hoe bereken ik de CRS-score voor PR in Canada?
pijl-rechts-vullen