Canada PR

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Weet niet wat te doen
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Waarom Canada PR aanvragen?

 • Nodigt 4.85 lakh Canada PR's uit in 2024
 • 1.5 miljoen nieuwe PR’s verwelkomen tegen 2026
 • 1 miljoen banen staan ​​meer dan 100 dagen vacant
 • Verdien 5 tot 8 keer uw huidige salaris
 • Toegang tot het universele gezondheidszorgsysteem
 • GRATIS onderwijs voor uw kinderen
 • Pensioen voordelen
 • Gemakkelijkste manier om het Canadese staatsburgerschap te verkrijgen

Een permanent verblijfsvisum voor Canada is dat wel een toegangspoort tot de status van permanent ingezetene in Canada. Canada PR Visa is 5 jaar geldig en kandidaten met een Canada PR-kaart kunnen vrij in Canada wonen, studeren en werken. Op basis van hun geschiktheid kunnen ze het Canadese staatsburgerschap aanvragen. 

Wie kan de permanente inwoner van Canada zijn? 

Een permanente inwoner van Canada is een persoon die het recht krijgt om waar dan ook in Canada te wonen, studeren en werken via een Permanent verblijfsvisum. Kandidaten met de status van permanent ingezetene in Canada kunnen veel van de rechten van Canadese staatsburgers genieten, hoewel ze staatsburgers van hun thuisland blijven, tenzij ze het Canadese staatsburgerschap aanvragen en krijgen. Het is 5 jaar geldig en kan worden verlengd. 
 

Canadese permanente bewoner Vs. Canada staatsburgerschap


Het verschil tussen Canada PR en Canada staatsburger wordt weergegeven in de onderstaande tabel: 
 


Kenmerk
Canada PR Canada staatsburgerschap
Status Permanente verblijfsstatus Volledige staatsburgerschap
Paspoort Vereist een paspoort van het land van herkomst Komt in aanmerking voor een Canadees paspoort
Ingezetenschapsplicht Moet in 730 jaar minimaal 5 dagen in Canada wonen Geen verblijfsplicht
Kiesbevoegdheid Kan niet stemmen bij federale, provinciale of gemeentelijke verkiezingen Kan stemmen bij federale, provinciale en gemeentelijke verkiezingen
politiek bureau Kan geen politiek ambt bekleden Kan een politiek ambt bekleden
Taakbeperkingen Voor sommige banen waarvoor een veiligheidsmachtiging op hoog niveau vereist is, gelden beperkingen Kan in alle banen werken, inclusief banen waarvoor een veiligheidsmachtiging vereist is
Duty Jury Komt niet in aanmerking om zitting te nemen in een jury Geschikt om zitting te nemen in een jury
Deportatie Kan worden uitgezet wegens ernstige criminaliteit of schending van PR-verplichtingen Kan niet worden gedeporteerd. Het staatsburgerschap is veilig, behalve in gevallen waarin het staatsburgerschap door fraude is verkregen
Reisrechten Kan vrij van en naar Canada reizen, maar heeft mogelijk een visum nodig voor andere landen Kan zonder visum naar veel landen reizen vanwege het Canadese paspoort
Familie sponsoring Kan familieleden sponsoren om PR te worden, op voorwaarde dat aan de deelnamevereisten wordt voldaan Hetzelfde als PR, maar geniet ook het recht om het staatsburgerschap door te geven aan kinderen die buiten Canada zijn geboren
Internationale Mobiliteit Reisrechten kunnen worden beperkt op basis van het paspoort van het land van herkomst Geniet van meer vrijheid om internationaal te reizen
Toegang tot sociale voordelen Toegang tot de meeste sociale voorzieningen, waaronder gezondheidszorg Toegang tot alle sociale voorzieningen, inclusief gezondheidszorg
Geschiktheid voor staatsburgerschap Moet voldoen aan specifieke ingezetenschaps- en andere criteria om het staatsburgerschap aan te vragen Reeds een staatsburger; geen aanvraag nodig
Vernieuwing van de status PR-kaart moet elke 5 jaar worden vernieuwd Burgerschap is voor het leven; geen behoefte aan vernieuwing
 
 

 

Canada PR-proces

Het PR-proces voor Canada is een eenvoudige procedure van 7 stappen voor aanvragers die aan de geschiktheid en vereisten voldoen. Door de 7 stappen te volgen, kunt u uw Canada PR-visumaanvraag verwerken. A Permanent Resident (PR) visum is prominent geworden onder immigranten die bereid zijn zich in 'Maple Leaf-land' te vestigen. Het hangt af van uw traject om het Canada PR-visum aan te vragen.

Hier is de padenlijst die u begeleidt bij het PR-proces in Canada.

"Wist je dat: je een Canada PR-visum kunt krijgen zonder een baanaanbieding in Canada." 

Canada Immigratieniveauplan 2024-2026

 

Geschiktheid voor Canadese PR 


Controleer uw geschiktheid
 

Vereisten voor permanente verblijfsvergunningen voor Canada

Hieronder vindt u de checklist met Canadese PR-vereisten die u moet controleren voordat u een permanente verblijfsvergunning in Canada aanvraagt.

 • Leeftijd
 • Onderwijs
 • Werkervaring
 • Taalvaardigheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Geregelde werkgelegenheid
 • Certificaat van politieverificatie

Voor de aanvraag van een Canada PR-visum via het PNP-programma moeten de aanvragers enige band met de provincie hebben. Je kunt in die provincie werken of daar studeren. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u een baanaanbieding heeft van een werkgever in de provincie. Om voor dit programma in aanmerking te komen, moet u 67 van de 100 punten kunnen behalen op basis van de onderstaande geschiktheidsfactoren:

 1. Leeftijd: Degenen tussen 18 en 35 jaar krijgen het maximale aantal punten. Degenen boven de 35 krijgen minder punten, terwijl de maximale leeftijd om in aanmerking te komen 45 jaar is.
 2. Onderwijs: In deze categorie moet uw onderwijskwalificatie gelijk zijn aan hoger secundair onderwijs volgens Canadese normen.
 1. Werkervaring: Voor een minimum aan punten moet u minimaal één jaar fulltime werkervaring hebben. Meer jaren werkervaring betekent meer punten. IRCC gebruikt het National Occupational Classification (NOC)-systeem van 2021 om banen (beroepen) te identificeren en te categoriseren en uw beroep moet worden vermeld op basis van de training, opleiding, ervaring en verantwoordelijkheden (TEER) zoals vereist: TEER 0, of TEER 1 en 2 , of TEER 3.
 1. Taalvaardigheid: je moet minimaal 6 banden hebben in je IELTS-test en de score moet minder dan 2 jaar oud zijn. Je krijgt extra punten als je de Franse taal beheerst.
 1. Aanpassingsvermogen: Als uw echtgeno(o)t(e) of partner bereid is om met u naar Canada te migreren, heeft u recht op 10 extra punten voor aanpassingsvermogen.
 1. Gearrangeerd dienstverband: U kunt maximaal 10 punten behalen als u een geldig aanbod heeft van een Canadese werkgever.

Hoe kunt u een permanent verblijfsvisum voor Canada verkrijgen?

Indiërs die een PR-visum voor Canada aanvragen, moeten aan alle deelnamecriteria voldoen en aan alle vereisten voldoen. Volg daarna de onderstaande stappen om uw Canada PR-visumaanvraag vanuit India in te dienen.

 • Stap 1: Voltooi uw taalvaardigheidstests voordat u met het sollicitatieproces begint. Neem de IELTS-examen en behaal de vereiste scores. Indien nodig moet u mogelijk een Franse taaltest afleggen.
 • Stap 2: Dien uw aanvraag in op basis van de vereisten van het immigratieprogramma waartoe u heeft besloten.
 • Stap 3: Dien alle vereiste documenten in. Zorg ervoor dat u alleen authentieke documenten verstrekt. Houd er rekening mee dat voor de onderwijs- en werkervaringsdocumenten authenticatie vereist is.
 • Stap 4: Verzamel de vereiste documenten voor een bewijs van de financiële middelen ter ondersteuning van uw verblijf in Canada. Houd uw medische controle- en politieverificatiegegevens gereed.
 • Stap 5: Uw documenten ondergaan een verplicht onderzoek door een immigratieambtenaar. Wees bereid om indien nodig aanvullende informatie te verstrekken.
 • Stap 6: U ontvangt een bevestiging van uw PR-status en ontvangt een COPR-kaart (Confirmation of Permanent Residence).
 • Stap 7: Vraag uw PR-kaart aan en vlieg naar Canada.

ECA – Beoordeling van onderwijskwalificaties 

Een belangrijke stap bij het aanvragen van uw Canada PR-visum is het aanvragen van het Educatieve kwalificatiebeoordeling (ECA), wat vereist is als je je opleiding buiten Canada hebt gevolgd. Uit het ECA-rapport blijkt dat uw onderwijsgegevens gelijk zijn aan de Canadese middelbare schoolgegevens of postsecundaire onderwijsgegevens.

De ECA is vereist als u een visum aanvraagt ​​via het Express Entry-programma om te bewijzen dat uw buitenlandse onderwijsdiploma of diploma geldig is en gelijk is aan een Canadees diploma. 

De volgende categorieën PR-aanvragers moeten een ECA krijgen: 

 • Kandidaten die hun opleiding buiten Canada hebben voltooid en een PR-visum aanvragen onder het Federal Skilled Workers Program.
 • Kandidaten die punten moeten verdienen voor onderwijs dat buiten Canada is ontvangen.
 • Aanvragers wier echtgeno(o)t(e) of partner met hen meegaat naar Canada moeten ook een ECA voor hen verkrijgen om punten te verdienen voor hun opleiding in de PR-visumaanvraag.
 • Voor uw hoogste opleidingsniveau is doorgaans een ECA vereist; Als je bijvoorbeeld een masterdiploma hebt, heb je alleen daarvoor een ECA nodig en niet voor je bachelordiploma. Als u echter over twee of meer inloggegevens beschikt, heeft u voor beide een ECA nodig als u voor beide inloggegevens nodig heeft.

U kunt uw ECA verkrijgen bij een van de onderstaande aangewezen organisaties:

 • Wereldonderwijsdiensten
 • Vergelijkende onderwijsdienst - University of Toronto School of Continuing Studies
 • International Credential Assessment Service van Canada
 • Internationale kwalificatiebeoordelingsservice
 • Internationale diplomawaarderingsdienst
 • Medical Council of Canada (de beroepsorganisatie voor artsen)
 • Pharmacy Examining Board of Canada (de beroepsorganisatie voor apothekers)

Het IRCC accepteert alleen beoordelingen die zijn afgegeven op of na de datum waarop de organisaties zijn aangewezen om ECA-rapporten voor immigratieaanvragers uit te geven.

ECA-kosten 

MCC – Medische Raad van Canada Huidige vergoeding Toepasbaar op
Accountregistratie 320 Alle kandidaten moeten een eenmalige, niet-restitueerbare accountkosten betalen
Documentkosten (SVR) 220 Er worden documentkosten in rekening gebracht per medisch legitimatiedocument dat wordt ingediend voor (SVR) bronverificatieverzoek
Vertaalkosten 140 Er worden vertaalkosten in rekening gebracht per te vertalen pagina (niet-restitueerbaar)
ECA-rapportkosten 124 Kosten voor onderwijsreferentiebeoordelingsrapport
Annulerings- en terugbetalingskosten op (documentevaluatie) 67 Alleen als MCC het document nog niet heeft verwerkt, kan een annulering en terugbetaling worden aangevraagd tegen de documentkosten.

U moet uw organisatie kiezen op basis van uw beroep; Als u bijvoorbeeld een apotheker bent (NOC-code 3131) en een vergunning nodig heeft om te oefenen, moet u uw rapport opvragen bij de Pharmacy Examining Board of Canada.


Voordelen van een permanente verblijfsvergunning in Canada

Als Canada PR-visumhouder kunt u genieten van de volgende voordelen:

 • Kan in de toekomst het Canadese staatsburgerschap aanvragen
 • Kan overal in Canada wonen, werken en studeren
 • Komt in aanmerking voor gezondheidszorg en andere sociale voordelen waar Canadese staatsburgers van genieten
 • Bescherming onder de Canadese wet

U moet het Canada PR-visum uitsluitend aanvragen als u een student of werknemer uit het buitenland bent; u wordt er niet automatisch een permanente bewoner van.

Vluchtelingen uit een ander land worden niet automatisch permanente inwoners. Hun status als vluchteling moet worden goedgekeurd door de Immigration and Refugee Board. Vervolgens kunnen zij een PR-status aanvragen en verkrijgen.


Wat is een Canada PR-visum?

Een Canada Permanent Resident Visa is een toegangspoort tot de status van permanent ingezetene in Canada. Canada PR Visa is 5 jaar geldig en kandidaten met een Canada PR-kaart kunnen wonen, studeren en werken in Canada vrij. Op basis van hun geschiktheid kunnen ze het Canadese staatsburgerschap aanvragen.

Do's en don'ts van Canadese permanente bewoners:

Twee Don'ts
Canadese PR's ontvangen de meeste sociale voordelen waar Canadese burgers recht op hebben. Deze omvatten gezondheidszorgdekking. Canadese PR's kunnen niet stemmen of zich kandidaat stellen voor een politiek ambt.
Canada PR's kunnen overal in Canada wonen, studeren of werken. Canadese PR's kunnen bepaalde overheidsbanen niet bekleden waarvoor een veiligheidsmachtiging op hoog niveau vereist is.
Canadese PR's kunnen het Canadese staatsburgerschap aanvragen.
Canadese PR's zullen worden beschermd onder het Canadese Handvest van Rechten en Vrijheden en de Canadese wetgeving.

 
Canada PR via Express Entry

Kandidaten die via het Express Entry-programma een Canada PR-visum aanvragen, moeten een op punten gebaseerd selectiesysteem gebruiken. De Snel toegangssysteem bestaat in principe uit drie subcategorieën:

 1. Federaal programma voor geschoolde werknemers (FSWP)
 2. Federaal programma voor geschoolde handel (FSTP)
 3. Canadese ervaringsklasse (CEC)

Als u een overzeese geschoolde arbeider bent, kunt u een Canada PR-visum aanvragen onder het Federal Skilled Workers Program. Dit werd in 2015 door de Canadese overheid geïnitieerd om geschoolde werknemers aan te moedigen zich in het land te komen vestigen.

Canada PR via PNP

Canada biedt bijna 80 verschillende Provinciale genomineerde programma'sof PNP's, die hun individuele deelnamevereisten hebben. Het PNP-programma stelt provincies in staat in hun individuele immigratiebehoeften te voorzien door hen te helpen banen te vervullen waar veel vraag naar is en te voorzien in de tekorten aan arbeidskrachten in hun provincie.

De meeste PNP's vereisen dat aanvragers enige band met de provincie hebben. Ze hadden eerder in die provincie moeten werken of daar moeten studeren. Of ze moeten een baanaanbieding krijgen van een werkgever in de provincie voor een werkvisum. Voor sommige PNP's is echter geen eerdere verbinding met de provincie waarvoor u solliciteert vereist; u kunt een Canada PR-visum rechtstreeks aanvragen bij het PNP-programma van die provincie.

De populaire PNP-programma's voor een Canada PR-visum zijn:

Banen in Canada voor Indiërs

StatCan meldt dat het er 1 miljoen zijn banen in Canada voor overzeese vakmensen. In onderstaande tabel vindt u alle informatie over de meest gevraagde beroepen in Canada, samen met het gemiddelde salarisbereik.

Bezetting Gemiddeld salaris in CAD
Sales Representative 52,000 - 64,000
Accountant 63,000 - 75,000
Engineering projectmanager 74,000 - 92,000
Bedrijfsanalist 73,000 - 87,000
IT Project Manager 92,000 - 114,000
Account Manager 75,000 - 92,000
Software Engineer 83,000 - 99,000
Personeelszaken 59,000 - 71,000
Customer Service Representative 37,000 - 43,000
Administratief Medewerker 37,000 - 46,000

IT-banen in Canada

IT-bedrijven in Canada nemen steeds meer buitenlandse werknemers aan. Volgens het recente nieuws is dat zo grote vraag naar IT-professionals onder Express Entry. De populairste IT-banen staan ​​hieronder vermeld:

Lijst met IT-banen NOC-codes
Ontwikkelaar/Programmeur NOC 21232
Bedrijfssysteemanalist/beheerder NOC 21221
Data-analist/wetenschapper NOC 21223
Quality Assurance Analyst NOC 21222
Beveiligingsanalist/architect NOC 21220
Cloud architect NOC 20012
 IT Project Manager NOC 21311
Network Engineer NOC 22220

Bekijk deze video voor meer informatie over het vestigen in Canada als IT-professional.

Totale kosten voor Canada PR uit India

De totale kosten voor een Canada PR-visum bedragen 2,500 CAD – 3,000 CAD. Deze kosten variëren afhankelijk van het aantal aanvragers.

 • Eén aanvrager kost 2,340 CAD
 • Voor een stel zonder kinderen kost het 4,680 CAD
 • Voor een stel met één kind kost het 5,285 CAD

Het is de som van uw aanvraagkosten voor u en uw echtgeno(o)t(e) en gezinsleden, kosten voor medisch onderzoek, Engelse taaltest, ECA-kosten, PCC-kosten, enz. (Lees meer

In de onderstaande tabel vindt u alle totale kosten voor een Canada PR-visum.

Programma

Aanvragers

Huidige tarieven (april 2022 – maart 2024)

Nieuwe tarieven (april 2024 – maart 2026)

Recht op permanente verblijfsvergoeding

Hoofdaanvrager en begeleidende echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner

$515

$575

Beschermde personen

Hoofdaanvrager

$570

$635

Beschermde personen

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$570

$635

Beschermde personen

Begeleidend kind ten laste

$155

$175

Vergunninghouders

Hoofdaanvrager

$335

$375

Inwonend mantelzorgprogramma en pilots voor zorgverleners (pilot voor thuiszorgverleners en pilot voor thuisondersteuners)

Hoofdaanvrager

$570

$635

Inwonend mantelzorgprogramma en pilots voor zorgverleners (pilot voor thuiszorgverleners en pilot voor thuisondersteuners)

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$570

$635

Inwonend mantelzorgprogramma en pilots voor zorgverleners (pilot voor thuiszorgverleners en pilot voor thuisondersteuners)

Begeleidend kind ten laste

$155

$175

Humanitaire en medelevende overweging / Openbaar beleid

Hoofdaanvrager

$570

$635

Humanitaire en medelevende overweging / Openbaar beleid

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$570

$635

Humanitaire en medelevende overweging / Openbaar beleid

Begeleidend kind ten laste

$155

$175

Federale geschoolde arbeiders, provinciaal genomineerd programma, Quebec geschoolde arbeiders, Atlantic Immigration Class en de meeste economische pilots (landelijk, agri-food)

Hoofdaanvrager

$850

$950

Federale geschoolde arbeiders, provinciaal genomineerd programma, Quebec geschoolde arbeiders, Atlantic Immigration Class en de meeste economische pilots (landelijk, agri-food)

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$850

$950

Federale geschoolde arbeiders, provinciaal genomineerd programma, Quebec geschoolde arbeiders, Atlantic Immigration Class en de meeste economische pilots (landelijk, agri-food)

Begeleidend kind ten laste

$230

$260

Gezinshereniging (echtgenoten, partners en kinderen; ouders en grootouders; en andere familieleden)

Sponsorkosten

$75

$85

Gezinshereniging (echtgenoten, partners en kinderen; ouders en grootouders; en andere familieleden)

Gesponsorde hoofdaanvrager

$490

$545

Gezinshereniging (echtgenoten, partners en kinderen; ouders en grootouders; en andere familieleden)

Gesponsord kind (hoofdaanvrager jonger dan 22 jaar en geen echtgeno(o)t(e)/partner)

$75

$85

Gezinshereniging (echtgenoten, partners en kinderen; ouders en grootouders; en andere familieleden)

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$570

$635

Gezinshereniging (echtgenoten, partners en kinderen; ouders en grootouders; en andere familieleden)

Begeleidend kind ten laste

$155

$175

Zakelijk (federaal en Quebec)

Hoofdaanvrager

$1,625

$1,810

Zakelijk (federaal en Quebec)

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$850

$950

Zakelijk (federaal en Quebec)

Begeleidend kind ten laste

$230

$260

Bewijs van fondsen voor Canada PR

Immigratiekandidaten moeten ook een bewijs van fondsen overleggen, de zogenaamde schikkingsfondsen, om te bewijzen dat ze over de benodigde fondsen beschikken om hun verblijf en dat van hun gezinsleden te ondersteunen zodra ze naar Canada komen, totdat ze hun inkomen in het land kunnen verdienen. Als bewijs zijn brieven nodig van de banken waar het geld wordt gestort. De schikkingsfondsen zullen variëren afhankelijk van het aantal familieleden van de primaire PR-aanvrager.

Aantal gezinsleden Vereiste middelen 
1 CAD 13,757
2 CAD 17,127
3 CAD 21,055
4 CAD 25,564
5 CAD 28,994
6 CAD 32,700
7 CAD 36,407
Indien meer dan 7, voor elk extra lid CAD 3,706


*Variaties in kosten: Als u besluit gebruik te maken van de diensten van een immigratieconsulent om u te helpen bij het PR-visumproces, moet u bij het berekenen van de kosten van uw PR-visum rekening houden met de kosten van hun diensten.

Canada PR-verwerkingstijden

De algemene verwerkingstijd voor het Canada PR-visum is 6 tot 8 maanden. De behandeltijd is echter afhankelijk van het programma waarvoor u een aanvraag heeft gedaan. Als u bijvoorbeeld een aanvraag heeft ingediend in het kader van het CEC-programma, wordt uw aanvraag binnen drie tot vier maanden verwerkt (Lees meer...).

*Opmerking: als u zich via het Express Entry-programma heeft aangemeld, moet u zich binnen 90 dagen aanmelden als u een uitnodiging ontvangt om te solliciteren.

 
 
Fasegewijze procestijdlijnen en -kosten
Fase Proces Omschrijving Aangewezen autoriteit TAT (doorlooptijd) Kosten van toepassing
Fase 1 Stap 1 Een Educational Credential Assessment (ECA) wordt gebruikt om te verifiëren dat uw buitenlandse opleiding geldig is en gelijk is aan een voltooid diploma in Canada. Het is 5 jaar geldig. WES 6 8-Weken CAD $ 305
[CAD$ 220 voor rapport + CAD$ 85 voor internationale koerier]
CAD $ 275
IQAS 20 Weken [CAD$ 200 voor rapport + CAD$ 75 voor internationale koerier]
CAD $ 285
[CAD$ 200 voor rapport + CAD$ 85 voor internationale koerier]
ICAS 20 Weken CAD $ 275
[CAD$ 200 voor rapport + CAD$ 75 voor internationale koerier]
ICES 8 - 10 Weken CAD$ 210 + CAD$ 102 voor koerier
CAD$ 310 kosten + CAD$ 190 SVR + CAD$ 120 voor ECA
CAD$ 340 kosten + CAD$ 685 evaluatie
CES 12 Weken IELTS: INR 15,500
  MCC (Artsen) 15 Weken CELPIP: INR 10,845 [plus belastingen]
PEBC (Apothekers) 15 Weken TEF: variabel
Stap 2 Engelse of Franse taaltest IELTS /CELPIP /TEF Binnen 4-weken Geen kosten
Varieert op basis van provincies.
Aanvraagkosten per aanvrager – CAD$ 850
Fase 2 Stap 1 EOI – blijk van belangstelling IRCC Uw profiel is 12 maanden geldig. RPRF-kosten voor aanvrager en echtgenoot – CAD$ 515
Stap 2 PNP – Provinciaal Nominatieprogramma Provinciale autoriteiten Varieert op basis van provincies Biometrie – CAD$ 85 per persoon
Fase 3 Stap 1 Uitnodiging om te solliciteren - ITA Hoofdaanvrager + Echtgenoot + Kinderen 60 dagen Medische kosten – Indien van toepassing
Stap 2 Paspoortinzending en PR-visum Hoofdaanvrager + Echtgenoot + Kinderen Tot 30 dagen VFS-vergoeding, indien van toepassing

 

*Opmerking: tabel voor het laatst bijgewerkt op 7 mei 2023

Disclaimer: voor IELTS/CELPIP/PTE kunnen de kosten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Canada PR door investeringen

Investeer in INR en ontvang rendement in CAD. Behaal een ROI van meer dan 100x uw investering. Beter rendement dan FD, RD, Gold en beleggingsfondsen. Bespaar 1-3 lakhs per maand.

Laatste Canada Express Entry-trekkingen 

Teken nr.

Datum

Immigratie programma

Uitnodigingen uitgegeven

Referentielinks

294 23 april 2024 Alle programmatrekking 2,095 #294 Express Entry Draw nodigt 2095 kandidaten uit
293 11 april 2024 STEM-professionals 4,500 #293 Express Entry Draw nodigt 4500 STEM-professionals uit
292 10 april 2024 Alle programmatrekking 1,280 Laatste Express Entry-trekking: IRCC nodigt 1280 kandidaten uit voor de eerste trekking van april 2024
291 26 maart 2024 Franstalige professionals 1500 Op categorie gebaseerde loting voor Express Entry nodigt 1500 Franstalige professionals uit
290 25 maart 2024 Alle programmatrekking 1,980 Bij de laatste Express Entry Draw waren 1980 kandidaten uitgenodigd met een CRS-score van 524
289 13 maart 2024 Transportberoepen 975 De eerste op categorieën gebaseerde Express Entry Draw voor transportberoepen in 2024 heeft 975 ITA's uitgegeven
288 12 maart 2024 Alle programmatrekking 2850 Bij de laatste Canada Express Entry-trekking zijn 2,850 kandidaten uitgenodigd om zich aan te melden voor Canada PR
287 29 februari 2024 Franse taalvaardigheid 2500 Express Entry Schrikkeljaartrekking: Canada nodigt 2,500 kandidaten uit op 29 februari 2024
286 28 februari 2024 Alle programmatrekking 1,470

De General Express Entry-trekking leverde 1,470 ITA's op met een CRS-score van 534

285 16 februari 2024 Landbouw- en agrovoedingsberoepen  150

Express Entry Draw nodigt 150 kandidaten uit in landbouw- en agrifoodberoepen

284 14 februari 2024 Beroepen in de gezondheidszorg 3,500 

Express Entry nodigt 3,500 kandidaten uit voor een trekking op basis van gezondheidszorgcategorieën

283 13 februari 2024 Alle programmatrekking 1,490

Bij de laatste Canada Express Entry Draw zijn 1490 kandidaten uitgenodigd om zich aan te melden voor Canada PR

282

1 februari 2024

Franse taalvaardigheid

7,000


Grootste Express Entry-trekking! 7,000 ITA's uitgegeven in de Franse taalcategorie

280

23 januari 2024

Alle programmatrekking

1,040

De nieuwste Express Entry Draw nodigt 1040 kandidaten uit om zich aan te melden voor Canada PR

279

10 januari 2024

Alle programmatrekking

1,510

Eerste Express Entry-trekking van 2024: Canada nodigt 1510 geschoolde werknemers uit

 

63315 Uitnodigingen Uitgegeven vanaf januari 2024 tot heden in het jaar 2024

Express Entry/Provincietrekking

Januari

Februari

Maart

April

Totaal

Snelle toegang

3280

16110

7305

5780

32475

Retourneren

130

157

75

48

410

British Columbia

974

812

634

170

2590

Manitoba

698

282

104

363

1447

Ontario

8122

6638

11092

 

25852

Prince Edward Island

134

223

83

66

506

Saskatchewan

0

0

35

 

35

Totaal

13338

24222

19328

6427

63315

Laatste PR-nieuws uit Canada

20 april 2024

Geen LMIA vereist voor de nieuwe Canadese innovatiewerkvergunning. Controleer of u in aanmerking komt!

On April 15, Canada introduced a new 2-year Innovation work permit. This Innovation Stream will bring in highly skilled foreign workers without an LMIA. Family members of these foreign workers will be eligible to work under any employer in Canada. The 2-year Innovation Stream work permit will end on March 22, 2026.

Lees meer ...

18 april 2024

Een hoogtepunt van 40 jaar! Het gemiddelde salaris van Canada stijgt naar $45,380

In 2022 steeg het gemiddelde salaris van Canada tot $ 45,380. Dit was de hoogste stijging in de afgelopen veertig jaar. De gemiddelde jaarlonen stegen in sectoren als de kunsten, de accommodatie- en voedingsdiensten, entertainment en recreatie. Salarisstijgingen werden vaker gezien in provincies als Nunavut, Quebec en New Brunswick.

Lees meer ...

15 april 2024

Ontario PNP brengt een nieuw formulier uit voor Employer Offer Stream. Controleer nu of u in aanmerking komt!

Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) heeft onlangs een bijgewerkt werkgeversformulier uitgebracht. De aanvraag tot goedkeuring van een arbeidspositie moet worden ingediend om een ​​nominatie te krijgen onder de stroom Werkgeversaanbiedingen. Aanvragen met de oudere formulierversie worden als onvolledig gemarkeerd en de kosten worden terugbetaald. 

Lees verder…

12 april 2024

#293 Express Entry Draw nodigt 4500 STEM-professionals uit

De laatste Express Entry Draw vond plaats op 11 april 2024. IRCC stuurde 4,500 uitnodigingen naar kandidaten die zich richtten op STEM-professionals. De minimale CRS-score die kandidaten nodig hadden, was 491.

Lees meer ...

11 april 2024

Laatste Express Entry-trekking: IRCC nodigt 1,280 kandidaten uit voor de eerste trekking van april 2024

De laatste Canada's Express Entry Draw vond plaats op 10 april 2024. IRCC stuurde 1,280 uitnodigingen naar kandidaten voor een algemene trekking. Kandidaten hadden een minimale CRS-score van 549 nodig om te worden uitgenodigd.

Lees meer ...

10 april 2024

British Columbia en Manitoba PNP trekt 455 uitnodigingen uit. Dien nu uw aanvraag in!

Manitoba PNP heeft 363 uitnodigingen uitgegeven voor geschoolde werknemers in Manitoba en het buitenland. British Columbia PNP heeft 92 uitnodigingen uitgegeven met een CRS-score variërend tussen 80 en 116. British Columbia richtte zich op werknemers in de kinderopvang, de bouw, de gezondheidszorg, de technologie en de veterinaire zorg.

Lees verder….

10 april 2024

Canada verhoogt zijn limiet voor studievergunningen tot 606,000 voor 2024.

Canada heeft op 22 januari 2024 een nationale limiet aangekondigd voor aanvragen voor studievergunningen. Canada heeft een limiet gesteld voor aanvragen voor studievergunningen voor internationale studenten in 2024. Dit zal een grote impact hebben op Indiase studenten, aangezien het aantal in Canada groter is.

Lees meer ...

6 april 2024

Het PNP-quotum van Ontario is in 21500 verhoogd tot 2024. Kijk voor meer details.

IRCC kent Ontario het nieuwe jaarlijkse provinciale genomineerdequotum toe. De OINP-toewijzing is verhoogd van 21,500 in 2024 naar 16,500 in 2023. Ontario verwacht in 24,000 meer dan 2025 provinciale genomineerden te hebben.

Lees meer ...

6 april 2024

IRCC kondigt Canadese studievergunningslimieten aan voor alle provincies.

IRCC heeft de definitieve toewijzing van studievergunningen voor alle provincies voor 2024 vrijgegeven. De toewijzingen worden voor elke provincie verdeeld op basis van hun bevolking. Ontario ontvangt het hoogste aantal toewijzingen van studievergunningen, namelijk 235,000.

Lees meer ...

5 april 2024

PEI PNP en Alberta hebben 114 uitnodigingen uitgegeven. Dien nu uw aanvraag in!

Alberta PNP heeft op 48 april 2 2024 uitnodigingen uitgegeven, met een minimale CRS-score van 66. De PEI PNP-trekking vond plaats op 4 april 2024. PEI heeft 41 uitnodigingen verzonden aan personen die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, productie en voorschools onderwijs.

Lees meer ...

4 april 2024

BCPNP Draw nodigt 83 kandidaten uit voor de eerste trekking van april 2024

BCPNP Draw nodigde 83 kandidaten uit voor de eerste trekking van april 2024 met een minimale CRS-score variërend van 90 – 130. De trekking was gericht op beroepen in de kinderopvang, de bouw en de gezondheidszorg.

Lees meer ...

3 april 2024

De verhoging van de PR-kosten voor Canada is van toepassing vanaf 30 april 2024. Meld u nu aan!

IRCC heeft aangekondigd dat de PR-vergoedingen in Canada zullen stijgen. De wijzigingen in de Canadese PR-fess zijn van toepassing vanaf 30 april 2024. De wijzigingen in de vergoedingen zijn alleen van toepassing op de periode tussen april 2024 en maart 2026.

Lees meer ...

2 april 2024

Canada-trekkingen in maart 2024: Express Entry- en PNP-trekkingen hebben 21,762 ITA's uitgegeven

IRCC hield in maart 22 de 2024 Express Entry- en PNP-trekkingen en nodigde 21,762 kandidaten uit. Een totaal van 7,305 ITA's uitgegeven door Express Entry en 14,457 ITA's door PNP-trekkingen.

Lees meer ...

2 april 2024

Canada is het op een na gelukkigste land, World's Happiness Rankings 2.

Canada is het op een na gelukkigste land van alle G2-landen in de WHR 7. World Happiness Report (WHR) evalueert het geluk van mensen in meer dan 2024 landen. Tot de G140-landen behoren Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten (VS) en de EU.

Lees meer ...

1 april 2024

Indiërs staan ​​op nummer 1 met 139,775 Canadese PR’s in 2023

India staat op nummer 1 in de top 10 van Canadese bronlanden van nieuwe permanente bewoners. De Canadese bevolking groeide van 118,245 in het voorgaande jaar naar 139,775 nieuwkomers in 2023. China stond tweede op de lijst van de top 10 van belangrijkste bronnen.

Lees meer ...

28 maart 2024

Verpleegkundigen kunnen nu eenvoudig via het PASS-programma naar Canada migreren. Controleer of u in aanmerking komt!

Het Pre-Arrival Supports and Services (PASS)-programma helpt verpleegkundigen om naar Canada te emigreren. Het PASS-programma helpt de tijd die internationaal opgeleide verpleegkundigen besteden vanaf hun aankomst in Canada te verminderen, waarbij de meeste immigrantenverpleegkundigen afkomstig zijn uit de Filippijnen, India, Nigeria en de Verenigde Staten.

Lees meer ...

27 maart 2024

PNP-trekking Canada: Bij de trekking van British Columbia op 26 maart 2024 zijn 131 kandidaten uitgenodigd.

De BC PNP Draw stuurde uitnodigingen naar 131 kandidaten met een minimale CRS-score variërend tussen 85 en 114. De Draw richtte zich op geschoolde werknemers en internationale afgestudeerden.

27 maart 2024

Op categorie gebaseerde loting voor Express Entry nodigt 1500 Franstalige professionals uit

Dit was de vierde Express Entry-trekking van de maand die werd gehouden op 26 maart 2024. De trekking was gericht op Franstalige professionals en nodigde 1500 kandidaten uit. De minimale CRS-score van de uitgenodigde kandidaten was 388.

Lees meer ...

26 maart 2024

Bij de laatste Express Entry Draw waren 1980 kandidaten uitgenodigd met een CRS-score van 524

Op 26 maart 2024 werd de derde Express Entry-trekking van de maand gehouden. IRCC heeft 1,980 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) uitgegeven in een algemene trekking met een minimale CRS-score van 524.

Lees meer ...

26 maart 2024

British Columbia PNP kondigt 3 nieuwe streams aan voor internationale studenten.

BC PNP zal drie nieuwe immigratiestromen introduceren voor internationale afgestudeerden. Drie nieuwe stromen zijn de bachelorstroom, de masterstroom en de doctoraatstroom. De updates zijn zo gemaakt dat studenten vooraf op de hoogte zijn van het opleidingsniveau en de taalvaardigheden die nodig zijn om genomineerd te worden.

Lees meer ...

25 maart 2024

Canada PNP-trekkingen: Alberta, BC, Ontario, Quebec en PEI hebben 5181 uitnodigingen uitgegeven.

Vijf provincies – Ontario, British Columbia (BC), Quebec, Alberta en PEI hebben 5181 uitnodigingen uitgegeven. Canadese provincies: Alberta, British Columbia, Ontario, Quebec en PEI hielden PNP-trekkingen. De CRS-cut-off score voor kandidaten om uitnodigingen te ontvangen varieert tussen 80-603 voor de trekkingen.

Lees meer ...

22 maart 2024

Prince Edward Island en Ontario hebben 2,366 ITA's uitgegeven via de laatste trekkingen!

De PEI-trekking richtte zich op de bouw-, gezondheidszorg- en productiesectoren en stuurde 85 uitnodigingen uit naar kandidaten met een CRS-score van 80. 2,281 uitnodigingen werden uitgegeven door Ontario PNP Draw met een CRS-score variërend van 468 - 480.

22 maart 2024

Canada kondigt voor het eerst een limiet aan voor tijdelijke inwoners

Minister van Immigratie Marc Miller zei dat Canada plannen heeft om het aantal tijdelijke inwoners te verminderen. In 2024 zullen er bijna 2.5 miljoen tijdelijke inwoners in Canada zijn. Volgens Statistics Canada had ongeveer 40% van de tijdelijke bewoners een werkvergunning, 22% een studievergunning en 18% had asielzoekers.

Lees meer ...

22 maart 2024

In januari zijn 500 permanente verblijfsvergunningen voor Canada afgegeven aan startersvisumkandidaten

Vorig jaar werd een nieuw record gevestigd door het Canadese Start-Up Visa (SUV) immigratieprogramma voor ondernemers. Ongeveer 1,460 nieuwe permanente inwoners kwamen via het SUV-programma naar Canada. In januari 2024 werden bijna 500 immigrantenondernemers permanente inwoners.

Lees meer ...

21 maart 2024

Canada gaat extra H1-B-aanvragen voor open werkvergunningen verwerken die zijn ontvangen op cap.

Canada heeft aangekondigd dat het meer H-1B-aanvragen voor open werkvergunningen zal verwerken die al zijn ontvangen. Immigratiefunctionarissen zeiden dat ze de aanvragen zullen verwerken die zijn ontvangen op grond van een tijdelijke maatregel die in juli vorig jaar werd aangekondigd. Het nieuwe tijdelijke openbare beleid werd op 18 maart aangekondigd, waardoor de verwerkingskosten voor minderjarige kinderen van H-1B-houders zullen worden verlaagd.

Lees meer ...

20 maart 2024

Canada PNP-trekking: British Columbia en Ontario hebben 1,645 uitnodigingen uitgegeven.

De laatste Canada PNP-trekking vond plaats op 19 maart 2024 en British Columbia heeft 1,474 uitnodigingen uitgegeven om zich aan te melden (ITA's) voor Masters Graduates en PG Graduates. De minimale CRS-score voor deze trekking was 42 en hoger. Ontario heeft 171 uitnodigingen uitgegeven met CRS-scores variërend van 80 tot 125.

20 maart 2024

IRCC werkt de geschiktheidscriteria voor open werkvergunning voor echtgenoten bij. Controleer de jouwe nu!

Op 19 maart 2024 heeft IRCC verschillende wijzigingen doorgevoerd in het internationale studentenprogramma van Canada. IRCC zei dat echtgenoten en partners van internationale studenten in aanmerking komen voor een open werkvergunning voor echtgenoten (SOWP). Partners en echtgenoten komen alleen in aanmerking voor SOWP als hun sponsor zich heeft ingeschreven voor een master- of doctoraatsprogramma in Canada.

Lees verder….

16 maart 2024

De werkgelegenheid in Canada is in februari 41,000 met 2024 gestegen.

De werkgelegenheid in Canada is toegenomen onder mensen tussen de 25 en 54 jaar oud. In februari verspreidde de werkgelegenheidsgroei zich over verschillende sectoren, zoals de voedingsdiensten, de wetenschappelijke en technische dienstverlening. De arbeidsparticipatie steeg in provincies als Alberta, Prince Edward Island en Nova Scotia.

Lees meer ...

 

14 maart 2024

De eerste op categorieën gebaseerde Express Entry Draw voor transportberoepen in 2024 heeft 975 ITA's uitgegeven

Express Entry-trekking nr. 289 werd gehouden op 13 maart 2024 en er werden 975 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) voor kandidaten uitgegeven. De minimale CRS-score van de uitgenodigde kandidaten was 430. Deze Express Entry Draw richtte zich op kandidaten uit transportberoepen.

Lees verder….

 

13 maart 2024

Doe mee met PEI, Canada's internationale rekruteringsevenement in april 2024! Word ter plekke ingehuurd!

Schrijf u nu in voor PEI's International Recruitment en grijp een baan in Canada. PEI International Recruitment wordt gehouden in april 2024 in het VK en Ierland. Prince Edward Island nodigt studenten uit om te studeren, werken en unieke ervaringen te ontdekken.

Lees verder….


13 maart 2024

Bij de laatste Canada Express Entry-trekking zijn 2,850 kandidaten uitgenodigd om zich aan te melden voor Canada PR

De laatste trekking van de Canadian Express Entry vond plaats op 12th Maart 2024. Express Entry trekt 288 uitgenodigde 2,850 kandidaten uit alle programma's om te solliciteren. De minimale CRS-score van de uitgenodigde kandidaten was 525. Deze Express Entry-trekking was voor de categorie Algemeen.

Lees verder….

 

13 maart 2024

Bij de laatste PNP-trekking in British Columbia zijn 192 uitnodigingen uitgebracht

De laatste PNP in British Columbia vond plaats op 12 maart 2024 en er werden 192 uitnodigingen verzonden om te solliciteren op in aanmerking komende kandidaten met een CRS-score variërend van 75 tot 113. Er werden uitnodigingen uitgegeven voor beroepen in de kinderopvang, de bouw, de gezondheidszorg, de technologie en de veterinaire zorg onder de geschoolde arbeider en internationaal afgestudeerde.

 

13 maart 2024

OINP nodigt 2,650 kandidaten uit voor beroepen in geschoolde handel, gezondheidszorg en technologie

De laatste OINP-trekking vond plaats op 12 maart 2024 en er werden 2,650 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) naar kandidaten gestuurd. De uitnodigingen zijn uitgegeven voor beroepen in de ambachtelijke sector, de gezondheidszorg en de technologie met een CRS-score van 66 en hoger.

11 maart 2024

Canada PNP-trekkingen: BC, Manitoba, Ontario, Saskatchewan hebben 4986 uitnodigingen uitgegeven

Manitoba PNP heeft 104 uitnodigingen uitgegeven, en Ontario heeft 4687 uitnodigingen uitgegeven tijdens de trekking in de maand maart 2024. Saskatchewan heeft 35 uitnodigingen uitgegeven met een CRS-score van 614. British Columbia richtte zich op algemene, kinderopvang-, bouw-, gezondheidszorg- en veterinaire zorgverleners en stuurde 160 uitnodigingen.

Lees meer ...

 

08 maart 2024

Saskatchewan heeft 35 uitnodigingen uitgegeven in het kader van het SINP Skilled Worker Program

Saskatchewan nodigde 35 in aanmerking komende kandidaten uit onder het SINP Skilled Worker Program. De ITA's zijn uitgegeven via de categorieën Veelgevraagde beroepen en Express Entry met een minimumscore van 89. 

Datum van de trekking

Categorie

Minimale score vereist 

7 maart 2024

Veelgevraagde beroepen

89

7 maart 2024

Snelle toegang

89

08 maart 2024

OINP nodigt 2,104 kandidaten uit via de Human Capital Priorities-stroom

De laatste OINP-trekking vond plaats op 7 maart 2024 en er werden 2,104 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) naar kandidaten gestuurd. De uitnodigingen werden uitgegeven via de Human Capital Priorities-stream met een minimale CRS-score van 352-421. 

8 maart 2024

Investering van $3 miljoen door Nova Scotia voor de ondersteuning van immigranten, controleer of u in aanmerking komt!

Nova Scotia investeert 3 miljoen dollar om immigranten te ondersteunen. De fondsen zijn bedoeld om de Engelse taalopleiding te stimuleren en gezondheidswerkers te ondersteunen. Ook de Franstalige bevolking en andere gemeenschapsinitiatieven worden genomen om het behoud van nieuwkomers te verbeteren. De bevolking van Nova Scotia bereikte op 1,066,416 oktober 1 2023. Onder hen waren 11,800 nieuwe inwoners.

Lees meer ...

06 maart 2024

Bij de laatste PNP-trekking in British Columbia zijn 160 uitnodigingen uitgegeven

De meest recente PNP in British Columbia werd gehouden op 05 maart 2024 en er werden 160 uitnodigingen uitgegeven om te solliciteren naar in aanmerking komende kandidaten met CRS-scores variërend van 70 - 126. Er werden uitnodigingen uitgegeven in de algemene trekkings-, kinderopvang-, bouw-, gezondheidszorg- en veterinaire beroepen onder de geschoolde beroepen. werknemer, internationale afgestudeerde, geschoolde werknemer – EEBC-optie, internationale afgestudeerde – EEBC-optie, en semi-geschoolde en instapniveaustromen. 

02 maart 2024

PEI verwelkomt in 1590 2024 buitenlandse werknemers in verschillende sectoren

De Canadese provincie Prince Edward Island zal in 1590 2024 geschoolde buitenlandse werknemers verwelkomen. 75% van de nominaties zal worden toegewezen aan geschoolde werknemers in de gezondheidszorg, kinderopvang, ambachten en andere industrieën. PEI zal het grootste aantal werknemers in de gezondheidszorgsector uitnodigen, gevolgd door de productie-, verkoop- en dienstensectoren. Bovendien wil de provincie de inwoners van het land opleiden, hooggekwalificeerde werknemers aantrekken en hen behouden om een ​​sterke en duurzame beroepsbevolking op te bouwen. 

01 maart 2024

Er zijn 24 uitnodigingen om te solliciteren verzonden naar kandidaten voor de laatste PEI PNP-trekking!

De laatste PEI PNP-trekking vond plaats op 01 maart 2024 en gaf in totaal 24 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) uit aan in aanmerking komende kandidaten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en de bouwsector. De uitnodigingen om te solliciteren worden uitgegeven op basis van factoren zoals werkervaring, salaris, leeftijd, beroep, opleiding en taalvaardigheid.

01 maart 2024

Er is steeds meer vraag naar AI-banen onder datawetenschappers in Canada

De vraag naar AI-professionals in Canada neemt toe als gevolg van effectieve samenwerking tussen talent en innovatie. Er staan ​​meer dan 15,000 AI-gerelateerde vacatures op LinkedIn. Steden als Edmonton, Toronto, Montreal en Vancouver zijn uitgegroeid tot drukke AI-hubs voor datawetenschappers en er zijn veel vacatures voor AI-professionals, van grote technologiebedrijven tot start-ups uit de financiële sector en de gezondheidszorg tot productie en transport. 

01 maart 2024

Express Entry Schrikkeljaartrekking: Canada nodigt 2,500 kandidaten uit op 29 februari 2024

De laatste Canada Express Entry Draw vond plaats op 29 februari 2024 en er werden 2,500 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) uitgegeven in een op categorieën gebaseerde selectietrekking aan in aanmerking komende kandidaten die blijk gaven van Franse taalvaardigheid. De minimaal vereiste score voor deze trekking was 336. Volgens het Canadese immigratieniveauplan voor 2024-2026 is het land van plan om in 485,000 2024 nieuwe permanente inwoners te verwelkomen, en 500,000 in zowel 2025 als 2026.

29 februari 2024

De General Express Entry-trekking leverde 1,470 ITA's op met een CRS-score van 534

De laatste Canada Express Entry Draw vond plaats op 28 februari 2024 en er werden 1,470 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) uitgegeven aan in aanmerking komende kandidaten in een algemene trekking. De minimaal vereiste score voor deze trekking was 534. Volgens het Canadese immigratieniveauplan voor 2024-2026 is het land van plan in 485,000 2024 nieuwe permanente inwoners te verwelkomen, en 500,000 in zowel 2025 als 2026.

Lees meer

29 februari 2024

De tijdelijke immigratie naar Quebec is in 50 met 2023% toegenomen

Het aantal tijdelijke inwoners in Quebec steeg in 50 met 528,034% (2023). In 167,435 werden 2023 mensen in Quebec houders van een tijdelijke werkvergunning. Ongeveer 272,000 permanente immigranten en 112,000 tijdelijke inwoners kwamen in deze periode tot de beroepsbevolking van Quebec. Het Internationale mobiliteitsprogramma en het programma voor tijdelijke buitenlandse werknemers kwamen naar voren als de belangrijkste bron voor tijdelijke buitenlandse werknemers. Bovendien wil Quebec het tekort aan arbeidskrachten in de gezondheidszorg en de bouw aanpakken door buitenlands talent te werven.  

Lees meer

28 februari 2024

Nieuwe vereiste voor OINP-aanvragen: Toestemmingsformulier aanvrager

Alle aanvragen die worden ingediend voor het OINP-programma moeten vanaf 26 februari 2024 een aanvraagtoestemmingsformulier bevatten. Het formulier moet correct worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager, echtgenoot en gezinsleden van de aanvrager (indien van toepassing), en ingediend samen met andere documenten. Het aanvraagtoestemmingsformulier moet worden ingevuld na ontvangst van een ITA of NOI.

Let op: Onvolledige of onjuiste formulieren worden afgewezen en aanvragers ontvangen restitutie van de kosten.

28 februari 2024

OINP accepteert PTE Core als Engelse taalvaardigheidstest!

PTE Core als Engelse taalvaardigheidstest wordt nu vanaf 30 januari 2024 geaccepteerd door het Ontario Immigration Nominee Program (OINP). Studenten die vóór 30 januari een Invitation to Apply (ITA) of een Notification of Interest (NOI) hebben ontvangen, 2024 blijft onaangetast door de laatste veranderingen.

Het score-equivalentieschema tussen PTE- en CLB-scores wordt weergegeven in de onderstaande tabel: 

CLB-niveau

Het luisteren

lezing

Spreken

schrijf-

10

89-90

88-90

89-90

90

9

82-88

78-87

84-88

88-89

8

71-81

69-77

76-83

79-87

7

60-70

60-68

68-75

69-78

6

50-59

51-59

59-67

60-68

5

39-49

42-50

51-58

51-59

4

28-38

33-41

42-50

41-50

28 februari 2024

Canada overweegt 30-urenwerkbeleid voor internationale studenten

De immigratieminister van Canada heeft verschillende maatregelen aangekondigd om het internationale studentenprogramma te verbeteren. Het voltijdwerkbeleid voor in aanmerking komende studenten wordt uitgebreid tot eind april 2024, waardoor ze meer dan 20 uur per week kunnen studeren en werken. Deze werkinitiatieven zullen internationale studenten helpen zich voor te bereiden op hun succes. Bovendien vermindert Canada ook het aantal tijdelijke inwoners door de open werkvergunningen voor echtgenoten (SOWP's) en postdoctorale werkvergunningen (PGWP's) te beperken.

Lees meer

27 februari 2024

10 licenties om uw inkomen in Canada te verdubbelen

Canada biedt een verscheidenheid aan licenties en certificaten die uw verdienpotentieel kunnen verdubbelen. Er zijn 10 licenties in Canada die je kunnen helpen meer inkomsten te verdienen dan de 9 tot 5 banen, en het hebben van de juiste licentie zal je helpen je carrière vooruit te helpen. Door een licentie te verkrijgen, kunt u in elke branche werken, zoals de gezondheidszorg, het transport, ambachten of andere dienstensectoren.

Lees meer 

26 februari 2024

Canada PNP-trekkingen: Quebec, Alberta, BC, PEI nodigde 1701 kandidaten uit

Vier Canadese provincies (British Columbia, Alberta, PEI en Quebec) hielden onlangs in februari 2024 PNP-trekkingen en stuurden in totaal 1,701 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) uit aan in aanmerking komende kandidaten. De minimale CRS-score voor de trekkingen lag tussen 60 en 613. Van alle provincies stuurde Quebec het hoogste aantal uitnodigingen naar 1,034 kandidaten. De uitnodigingen om te solliciteren worden uitgegeven op basis van factoren zoals werkervaring, salaris, leeftijd, beroep, opleiding en taalvaardigheid.

Lees meer

24 februari 2024

PG Grads kunnen nu een werkvergunning voor drie jaar krijgen in Canada.

Canada heeft een aantal regels geïmplementeerd in zijn werkvergunning na zijn afstuderen; afgestudeerden met een masterdiploma, zelfs jonger dan twee jaar, kunnen nu in aanmerking komen voor een driejarige PGWP. Houders van een werkvergunning na hun afstuderen kunnen overal in Canada voor elke werkgever werken. In Canada kunnen ze zoveel uren werken als ze willen. De duur van je PGWP is afhankelijk van de duur van je studie of de vervaldatum van je paspoort.

Lees meer ...

20 februari 2024

In 28,280 krijgen 2023 ouders en grootouders een permanent verblijf in Canada

In Canada zijn in 28,280 2023 ouders en grootouders nieuwe permanente inwoners geworden via een familiesponsorprogramma. De totale immigratie in Canada bereikte een recordhoogte: 471,550 buitenlanders werden permanente inwoners, een stijging van 7.8% ten opzichte van vorig jaar. Ontario kwam naar voren als de topprovincie voor nieuwe permanente inwoners door in het kader van PGP in totaal 13,545 PR's te ontvangen. Bovendien stelt het Immigratieniveauplan 2024 – 2026 dat in die drie jaar in totaal 1.485 miljoen immigranten in Canada zullen worden verwelkomd.

Lees meer

19 februari 2024

Nieuwe update met betrekking tot het postdoctorale werkvergunningsprogramma (PGWP), van kracht vanaf 15 februari 2024

De post-afstudeerwerkvergunning (PGWP) onderging enkele wijzigingen. Vanaf 15 februari 2024 komen studenten die zijn afgestudeerd aan een masteropleiding in aanmerking voor een 3-jarige PGWP als ze aan alle toelatingscriteria voldoen. Vanaf 01 september 2024 komen studenten die starten met curriculumlicentieovereenkomstprogramma's niet in aanmerking voor een PGWP. Speciale maatregelen voor afstandsonderwijs en PGWP-geldigheid zijn verlengd tot 31 augustus 2024. 

17 februari 2024

Express Entry Draw nodigt 150 kandidaten uit in landbouw- en agrifoodberoepen

De laatste Canada Express Entry-trekking vond plaats op 16 februari 2024. Dit was de eerste op categorieën gebaseerde Express Entry-trekking van 2024 voor landbouw- en agrofoodberoepen en er werden in totaal 150 uitnodigingen verzonden naar in aanmerking komende kandidaten met een minimaal vereiste CRS-score van 437. Volgens het Canadese immigratieniveauplan voor 2024-2026 zal het land in 485,000 2024 nieuwe permanente inwoners accepteren, en in 500,000 en 2025 elk 2026.

Lees meer

17 februari 2024

Alberta Immigration Program (AAIP) om een ​​nieuwe immigratiestroom te lanceren

Op 01 maart 2024 zal door het Alberta Immigration Program (AAIP) een nieuwe immigratiestroom worden gelanceerd. Het heeft tot doel de toerisme- en horecasector in de provincie te helpen door uitdagingen en arbeidstekorten aan te pakken.

Op 01 maart 2024 zal een beperkt aantal aanvragen worden geaccepteerd voor de stroom Toerisme en Horeca. AAIP zal de aanvraagverwerking versnellen, samen met andere prioritaire verwerkingsinitiatieven.

Bedrijven in Alberta zullen nu geschoolde werknemers in deze sector kunnen aantrekken en behouden, wat de economie zal uitbreiden en versterken. Bovendien worden op de lanceringsdag details bekendgemaakt over de geschiktheidscriteria die vereist zijn om voor deze specifieke stream in aanmerking te komen. 

16 februari 2024

Er zijn 200 uitnodigingen om te solliciteren uitgegeven in de laatste PEI PNP-trekking!

De laatste PEI PNP-trekkingen vonden plaats op 01 februari 2024 en 15 februari 2024. In totaal zijn er 200 uitnodigingen verzonden aan in aanmerking komende kandidaten. Er zijn 78 uitnodigingen verzonden naar kandidaten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, de bouw, de productie, de voedselverwerking, de landbouw en het onderwijs voor jonge kinderen, en 122 zijn verzonden naar kandidaten die voor een PEI-werkgever werken met een minimumscore van 65. De uitnodigingen om te solliciteren worden uitgegeven op basis van op factoren zoals werkervaring, salaris, leeftijd, beroep, opleiding en taalvaardigheid.

15 februari 2024

Express Entry nodigt 3,500 kandidaten uit voor een trekking op basis van gezondheidszorgcategorieën

De laatste Canada Express-inschrijvingstrekking vond plaats op 14 februari 2024. Uit de trekking kwamen in totaal 3,500 uitnodigingen voort om te solliciteren op kandidaten in een op categorieën gebaseerde selectietrekking voor beroepen in de gezondheidszorg. De minimaal vereiste CRS-score voor de trekking was 422. Volgens het Canadese immigratieniveauplan voor 2024-2026 zal het land in 485,000 2024 nieuwe permanente inwoners accepteren en in 500,000 en 2025 elk 2026.

Lees meer

15 februari 2024

De werkgelegenheid stijgt met 345,000 jaar op jaar in Canada, januari 2024 - STAT CAN

Volgens het recente rapport van SatCan is de werkgelegenheid in Canada jaar-op-jaar met 345,000 toegenomen. Uit de Labour Force Survey blijkt dat de werkgelegenheid alleen al in januari met 37,000 is toegenomen. Er was sprake van een toename van de werkgelegenheid in veel bedrijfstakken. Provincies als Ontario, Newfoundland en Labrador, Manitoba en Nova Scotia waren getuige van een toename van het werkgelegenheidslandschap. Bovendien zagen sectoren als financiën, verzekeringen, onroerend goed en leasing ook een stijging van de werkgelegenheid.

Lees meer

14 februari 2024

Bij de laatste Canada Express Entry Draw zijn 1490 kandidaten uitgenodigd om zich aan te melden voor Canada PR

De vijfde Express Entry van 2024 vond plaats op 13 februari in Canada. De trekking leverde in totaal 1,490 uitnodigingen op voor een permanente verblijfsvergunning aan kandidaten in een trekking voor het hele programma. De minimaal vereiste CRS-score voor de trekking was 535. Kandidaten van de FSTP, PNP, FSWP en CEC werden gekozen voor de trekking voor het hele programma. Uit het Canadese immigratieniveauplan voor 2024 – 2026 blijkt dat in 485,000 2024 nieuwe permanente inwoners tot het land zullen worden toegelaten, en in 500,000 en 2025 elk 2026.

Lees meer

14 februari 2024

471,550 nieuwe Canadese PR's uitgegeven in 2023

Canada heeft in 471,550 een recordaantal van 2023 nieuwe permanente inwoners verwelkomd. Ontario kwam naar voren als de meest populaire provincie toen in 206,720 2023 nieuwe permanente inwoners migreerden. Na Ontario kenden provincies als British Columbia, Alberta en Quebec het grootste aantal nieuwe inwoners. permanente bewoners in die periode. Om prioriteit te geven aan economische groei en gezinshereniging te ondersteunen, laat het immigratieniveauplan in Canada bovendien zien dat in 485,000 2024 nieuwe permanente inwoners zullen worden toegelaten, en 500,00 in 2025 en 2026 elk.

Lees meer

13 februari 2023

Alberta heeft 146 uitnodigingen uitgegeven tijdens de recente PNP-trekking

De Alberta PNP Draw, gehouden tussen 30 januari 2024 en 6 februari 2024, heeft 146 uitnodigingen aan kandidaten verzonden. Er werden ongeveer 66 uitnodigingen verzonden naar Dedicated Healthcare Pathway met CRS-scores van 302-312. En er zijn 80 uitnodigingen verzonden naar de Prioritaire sector – Bouwberoep met een CRS-score van 382. 

12 februari 2024

Canada PNP-trekkingen: British Columbia, Ontario, Manitoba en Quebec nodigden 8,145 kandidaten uit

British Columbia, Ontario, Manitoba en Quebec hielden onlangs PNP-trekkingen en stuurden in totaal 8145 uitnodigingen uit aan in aanmerking komende kandidaten. British Columbia PNP heeft in totaal 210 uitnodigingen uitgegeven en Ontario PNP Draw heeft 6638 uitnodigingen uitgegeven aan in aanmerking komende kandidaten. Manitoba PNP heeft in totaal 282 uitnodigingen uitgegeven en Quebec Arrima heeft in totaal 1007 uitnodigingen uitgegeven om zich aan te melden. De uitnodigingen om te solliciteren worden uitgegeven op basis van factoren zoals werkervaring, salaris, leeftijd, beroep, opleiding en taalvaardigheid.

Lees meer

2 februari 2024

Grootste Express Entry-trekking! 7,000 ITA's uitgegeven in de Franse taalcategorie

De recente Express Entry Draw werd gehouden op 1 februari 2024. IRCC stuurde uitnodigingen naar 7,000 kandidaten met een minimale CRS-score van 365. De Draw was gericht op de Franse taalvaardigheid.

Lees meer ...

1 februari 2024

Trekkingen in Canada: Express Entry- en PNP-trekkingen hebben in januari 13401 2024 ITA's uitgegeven

Canada trekt

Totaal nee. van de uitgegeven ITA's

Snelle toegang

3280

PNP

10121

31 januari 2024

Belangrijke mededeling: PTE Core (Pearson Test of English) wordt nu geaccepteerd door IRCC

PTE Core, de Pearson Test of English, is nu officieel geaccepteerd en geautoriseerd door Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) voor Express Entry-programma's. Het is een computergebaseerde Engelse test die de algemene lees-, spreek-, schrijf- en luistervaardigheid in één test evalueert.

Details over het CLB-niveau en toegekende punten voor PTE Core:

CLB-niveau

Spreken

Het luisteren

lezing

schrijf-

Punten per vaardigheid

7

68-75

60-70

60-68

69-78

4

8

76-83

71-81

69-77

79-87

5

9

84-88

82-88

78-87

88-89

6

10 en hoger

89+

89+

88+

90+

6

7

68-75

60-70

60-68

69-78

4

31 januari 2024

Het gemiddelde salaris van immigranten in Canada steeg tot $37,700

Uit de laatste gegevens van StatCan blijkt dat het gemiddelde instaploon voor nieuw toegelaten immigranten is gestegen tot $37,700, wat wijst op een stijging van in totaal 21.6%. De gemiddelde instaplonen voor vrouwen stegen met 27.1% en met 18.5% voor mannen. Dit wijst op een aanzienlijke salarisstijging voor vrouwen in vergelijking met mannen. De lonen voor immigranten die in 2011 werden toegelaten, zijn in 41,100 met $ 2021 gestegen. Immigranten met werkervaring vóór toelating hadden de hoogste lonen dan degenen met geen of weinig ervaring.

Lees meer

30 januari 2024

Geconfronteerd met vertragingen in de Canadese visumverwerking? Hier zijn de top 5 manieren om contact op te nemen met IRCC voor hulp

Veel aanvragers worden geconfronteerd met vertragingen bij de verwerking van hun immigratieaanvragen voor Canada Immigration. De vertragingen kunnen verschillende redenen hebben en het IRCC doet inspanningen om deze problemen uit te bannen en het aanvraagproces voor aanvragers te stroomlijnen. Enkele manieren om met het IRCC te communiceren voor hulp bij visumverwerking zijn onder meer contact opnemen via internet, e-mail, telefoon, het inhuren van een advocaat of door het aanvragen van CAIPS-, GCMS- en FOSS-aantekeningen.

Lees meer

30 januari 2024

De visumimmigratie van start-ups in Canada is in 2023 verdubbeld

Het IRCC heeft gegevens vrijgegeven waaruit blijkt dat het aantal startvisa in Canada voor ondernemers in oktober enorm is gestegen, waardoor 200 nieuwe permanente inwoners zijn toegelaten, wat een totaal stijging van 37.9% betekent. Eind november zijn 1,145 nieuwe permanente bewoners door de SUV geaccepteerd. British Columbia en Ontario kwamen naar voren als de topbestemmingen voor SUV's en lieten in november in totaal 990 nieuwe permanente inwoners toe. IRCC is van plan om in de periode 17,000 – 2024 in totaal 2026 nieuwkomers in Canada te verwelkomen.

Lees meer

30 januari 2024

Aankomende internationale wervingsevenementen in New Brunswick, Canada

Data

Evenementen

Wijze van evenement

26 & 27 februari 2024

Rekruteringsmissie in de verpleegsector

Online

5 maart 2024

Virtuele informatiesessie voor geschoolde beroepen – Filipijnen en VK/Ierland

Online

6 maart 2024

Virtuele informatiesessie voor vakmensen – Mexico

Online

16 & 17 maart 2024

Missie voor langdurige zorg – Filipijnen 2024

Filippijnen

21 en 22 maart 2024

Internationale rekruteringsmissie in Frankrijk

Sectoren: Gezondheid, financiën en onderwijs

Frankrijk

25, 26 en 27 maart 2024

Internationale rekruteringsmissie in Frankrijk

Sectoren: Gezondheid, financiën, onderwijs en productie (zagerijen)

Frankrijk

2024

Forestry International Rekruteringsmissie

Marokko, Ivoorkust en Senegal
Productie (zagerijen)

Online

2024

Internationale werving voor simultaantolken

Sector: Simultaantolken

Online

29 januari 2024

Canada verwelkomt in 360,000 2024 studenten

Canada zal in 360,000 in totaal 2024 geautoriseerde studievergunningen aan studenten afgeven. Volgens IRCC zal elke provincie en elk territorium een ​​limiet voor studievergunningen hebben op basis van hun bevolking. Voor studievisumaanvragen is vanaf 22 januari 2024 een attestbrief vereist van de relevante provincie of territorium. Bovendien heeft IRCC wijzigingen aangekondigd in de Post Graduate Work Permit, waaronder afgestudeerden van een masteropleiding en andere korte programma's op graduate-niveau nu een aanvraag kunnen indienen voor een driejarige werkvergunning in Canada.

Lees meer

25 januari 2024

Canada PNP-trekkingen: Ontario, Saskatchewan en BC hebben 1899 ITA's uitgegeven

Ontario, Saskatchewan en British Columbia hielden onlangs PNP-trekkingen en stuurden in totaal 1899 uitnodigingen uit om zich aan te melden voor in aanmerking komende kandidaten. Ontario PNP heeft 1666 uitnodigingen verzonden aan kandidaten met een CRS-score van 50 en hoger. Saskatchewan PNP heeft 13 NOI's uitgegeven aan kandidaten met een CRS-score van 120 – 160. British Columbia PNP heeft in totaal 220 uitnodigingen verzonden aan kandidaten met een CRS-score van 60 – 120. De uitnodigingen om te solliciteren worden uitgegeven op basis van factoren zoals werkervaring, salaris, leeftijd, beroep, opleiding en taalvaardigheid.

Lees meer

24 januari 2024

De nieuwste Express Entry Draw nodigt 1040 kandidaten uit om zich aan te melden voor Canada PR

De laatste Express Entry-trekking vond plaats op 23 januari 2024 en er werden 1,040 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) uitgegeven aan kandidaten in een trekking voor alle programma's met een minimale CRS-score van 543. Dit was de tweede Express Entry-trekking in 2024. Canada's immigratieniveauplan voor 2024 – 2026 laat zien dat in 110,000 2024 nieuwe permanente inwoners via Express Entry tot het land zullen worden toegelaten.

Lees meer

24 januari 2024

Canada gerangschikt als de veiligste plek voor reizigers in 2024, rapport

Canada behaalde de eerste plaats als de veiligste plaats om naartoe te reizen in het Berkshire Hathaway Travel Protection's Safest Destinations-rapport voor 2024. Berkshire Hathaway benadrukte dat het koude weer en de lage bevolkingsdichtheid van het land bijdragen aan de topscore. Het kwam ook op de eerste plaats wat betreft gezondheidsmaatregelen, transport, geen geweldsmisdrijven, en wordt beoordeeld als het veiligste voor vrouwen. Mensen van overal kunnen vrij rondreizen in het land zonder problemen te ondervinden. Gevolgd door Canada, Zwitserland, Noorwegen, Ierland en Nederland behaalden de top 5-plaatsen.

Lees meer

23 januari 2024

29,000 migreerden in 2023 naar Canada onder het PGP-programma

PGP is een programma waarmee u uw ouders en grootouders kunt sponsoren om permanente inwoners van Canada te worden. Volgens de laatste gegevens van het IRCC verwelkomde Canada in oktober 33,570 nieuwe permanente inwoners en in november 29,430 nieuwe permanente inwoners. Van alle provincies stond Ontario bovenaan, met 12,660 ouders en grootouders die zich in de provincie vestigden. Bovendien stelt het immigratieniveauplan voor 2024 – 2026 dat Canada in 2024 485,000 nieuwe permanente inwoners zal verwelkomen, 500,000 in 2025 en 500,000 in 2026.

Lees meer

22 januari 2024

56% van de Canadezen steunt tijdelijke buitenlandse werknemers, Nanos Research

Uit het recente onderzoek van Nano Research blijkt dat de meerderheid van de Canadezen voorstander is van tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten die cruciaal zijn voor de economie van het land. 56% van de Canadezen sprak een sterke instemming uit met tijdelijke buitenlandse werknemers, waarbij acht van de tien Canadezen voorstander waren van Canadese bedrijven die buitenlandse werknemers inhuren om vacante posities in te vullen, en twee derde van hen steunde werknemers die ernaar streven staatsburger of permanent ingezetene te worden in Canada.

Lees meer

20 januari 2024

Ontario bereikte in 2.5 een recordaantal van 2023 lakh-immigranten

Het Financial Accountability Report of Permanent Residents in Ontario verklaart het grote aantal nominaties dat Ontario heeft ontvangen. Het rapport verklaart het grote aantal nominaties dat Ontario heeft ontvangen. IRCC is van plan om in 485,000 2024 permanente inwoners en in 500,000 en 2025 2026 inwoners in Ontario te verwelkomen.

Lees meer ...

20 januari 2024

De Canadese minister van immigratie Marc Miller kondigt nieuw immigratiebeleid en nieuwe doelstellingen voor Quebec aan

Marc Miller, de minister van Immigratie, Vluchtelingen en Burgerschap, kondigde een reeks initiatieven aan om de Franstalige immigratie buiten Quebec aan te moedigen. De nieuwe strategie zal de uitbreiding van de Franstalige minderheidsgemeenschappen ondersteunen en het tekort aan arbeidskrachten terugdringen door de nodige steun te bieden. Het actieplan van de Canadese regering voor officiële talen financiert ruim 80 miljoen CAD over een periode van vijf jaar voor diverse activiteiten.

Lees meer

20 januari 2024

Canada gaat 137 miljoen dollar uitgeven om Franstalige migranten te verwelkomen

De Canadese regering heeft een aantal initiatieven aangekondigd om de Franstalige immigratie buiten Quebec aan te moedigen via het Francophone Immigration Support Program (FISP). Het wordt gefinancierd door IRCC met een investering van $137 miljoen om de Franstalige minderheidsgemeenschappen in het hele land te vergroten. Het programma richt zich op resultaten op middellange en lange termijn door Franstalige kandidaten toe te laten voor tijdelijke en permanente verblijfsprogramma's die de bevolkingsgroei en de ontwikkeling van Franstalige gemeenschappen bevorderen

Lees meer

19 januari 2024

Canada PNP-trekkingen: Alberta, Ontario en PEI hebben 1228 uitnodigingen uitgegeven

Ontario, Alberta en PEI hielden onlangs PNP-trekkingen en stuurden in totaal 1228 uitnodigingen uit om zich aan te melden voor in aanmerking komende kandidaten. Ontario PNP heeft 984 uitnodigingen verzonden aan kandidaten met een CRS-score van 317 – 469. Alberta PNP heeft 106 NOI’s uitgegeven aan kandidaten met een CRS-score van 309 – 312. PEI PNP heeft in totaal 136 uitnodigingen verzonden aan kandidaten met een CRS-score van 65. De uitnodigingen om te solliciteren worden uitgegeven op basis van factoren zoals werkervaring, salaris, leeftijd, beroep, opleiding en taalvaardigheid.

Lees meer

19 januari 2024

Canada Virtuele Immigratiebeurs, 2024! Word ter plekke aangenomen!

Destination Canada Education is een banenbeurs in Canada en wordt gehouden op 1 en 2 maart 2024 van 3 tot 8 uur CET (Parijs, Franse tijd). De beurs wordt georganiseerd door Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) en is bedoeld voor kandidaten die op zoek zijn naar werkgelegenheid in Canada op gebieden zoals onderwijzers voor jonge kinderen, onderwijzers (basis- en voortgezet onderwijs) en leraren Frans als tweede taal.

 Lees meer

18 januari 2024

Top 10 meest betaalbare plekken om te wonen in Canada

Canada is de beste optie voor mensen die willen migreren. Het biedt volop werkgelegenheid, gratis gezondheidszorg en een uitstekend onderwijssysteem. Het gevarieerde landschap en de dynamische steden van Canada maken het een aantrekkelijke bestemming voor nieuwkomers die op zoek zijn naar een nieuwe start. De top 10 betaalbare plaatsen in Canada en de gemiddelde kosten van levensonderhoud worden hier vermeld.

Lees meer ...

18 januari 2024

Kent u CareerAtlas, een innovatieve AI-tool voor nieuwkomers in Canada

CareerAtlas, een innovatieve AI-tool, helpt nieuwkomers bij het opzetten van carrièrepaden en vestiging in Canada. De tool helpt nieuwkomers bij het identificeren van hun vaardigheden en capaciteiten, en biedt geïndividualiseerde ondersteuning door hen te helpen verbinding te maken met de lokale werkgelegenheidskansen, hen in staat te stellen beslissingen te nemen over hun carrièredoelen en door de vestiging in Canada te vergemakkelijken. 

Lees meer

17 januari 2024

British Columbia PNP Draw heeft 208 immigratie-uitnodigingen voor vaardigheden uitgegeven

De laatste British Columbia PNP, gehouden op 16 januari 2024, heeft in totaal 208 uitnodigingen verzonden om zich aan te melden. Er zijn 198 uitnodigingen voor immigratie op het gebied van vaardigheden verzonden aan kandidaten met CRS-scores variërend van 60 – 103. Er zijn 10 immigratie-uitnodigingen voor ondernemers verzonden aan kandidaten met CRS-scores variërend van 116 – 135. De uitnodigingen om te solliciteren worden uitgegeven op basis van factoren zoals salaris, werkervaring, beroep, opleiding en taalvaardigheid.

Lees meer

17 januari 2024

84 nieuwe beroepen toegevoegd aan Canada's Recognized Employer Work Permit Program. Staat u in de lijst?

Er zijn in totaal 84 nieuwe beroepen toegevoegd aan het Canadese Recognized Employer Work Permit Program. Canadese werkgevers nemen nu via dit programma buitenlanders aan voor de uitgebreide lijst met beroepen. Programma's zoals de tijdelijke buitenlandse werknemer, internationale mobiliteit en snelle toegang kunnen ook door werkgevers worden gebruikt voor aanwerving. Controleer nu of je in de lijst met nieuw toegevoegde beroepen staat!

Lees meer

13 januari 2024

Eerste PNP-trekkingen in Canada van 2024: Ontario, BC en Manitoba hebben 4803 ITA's uitgegeven

Ontario, British Columbia en Manitoba hielden in 2024 de eerste PNP-trekkingen en stuurden in totaal 4,803 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) naar in aanmerking komende kandidaten. Ontario PNP heeft 4003 uitnodigingen uitgegeven aan kandidaten met CRS-scores variërend van 33 – 424, British Columbia PNP heeft 377 uitnodigingen uitgegeven met CRS-scores variërend van 60 – 120, en Manitoba PNP heeft 423 uitnodigingen uitgegeven om te solliciteren met CRS-scores variërend van 607 – 823.

Lees meer

12 januari 2024

PEBC heeft de ECA-betaling herzien, dit is van kracht vanaf 01 januari 2024.

PEBC - Apotheekexamencommissie van Canada

2023 (Tarievenstructuur)

2024 (Tarievenstructuur)

Registratiekosten (NAPRA) Nationaal identificatienummer

$ 375 CAD

$ 380 CAD

Documentevaluatiekosten

$ 695 CAD

$ 705 CAD

 • Registratiekosten (NAPRA) Nationale Vereniging van regelgevende instanties voor apotheken: 

Alle kandidaten zijn verplicht een eenmalige, niet-restitueerbare registratiekosten te betalen.

 • Kosten voor documentevaluatie:

Alle kandidaten moeten een documentevaluatievergoeding betalen voor de voltooiing van een evaluatie-ECA-proces.

11 januari 2024

Ontario, Canada, geeft 1,451 uitnodigingen uit in gezondheids- en technische beroepen

Ontario, Canada hield op 2024 januari de eerste PNP-trekking van 9 en stuurde 1,451 uitnodigingen naar in aanmerking komende kandidaten om Canada PR aan te vragen. De trekking vond plaats onder de stroom buitenlandse werknemers, gericht op categorieën als ambachtslieden, gezondheidszorg en technische beroepen. Er zijn 630 uitnodigingen gestuurd naar kandidaten in beroepen in de geschoolde beroepen met een CRS-score van 33 en hoger, en 821 uitnodigingen zijn verzonden naar kandidaten in beroepen in de gezondheidszorg en de techniek met een CRS-score van 40.

Lees meer

11 januari 2024

Eerste Express Entry-trekking van 2024: Canada nodigt 1510 geschoolde werknemers uit

IRCC hield op 2024 januari de eerste Express Entry Draw van 10 en deed 1,510 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) uit aan in aanmerking komende kandidaten in een trekking voor alle programma's met een minimale CRS-score van 546. Canada's immigratieniveauplan voor 2024 – 2026 laat zien dat 110,000 nieuwe permanente inwoners zal in 2024 via Express Entry tot het land worden toegelaten.

Lees meer

10 januari 2024

Canada introduceert nieuwe salarisbenchmarks voor tijdelijke buitenlandse werknemers

Canada heeft nieuwe normen voor tijdelijke buitenlandse werknemers ingevoerd. De door de werkgever verstrekte LMIA moet voldoen aan de recente salarisnormen bij het aanvragen van het Temporary Foreign Worker Program, met vrijstellingen voor bepaalde werkgevers van de LMIA-vereiste. Om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken en de economie te versterken, streeft het land ernaar meer buitenlandse werknemers aan te trekken en te behouden.

Lees meer

09 januari 2024

Het gemiddelde uurloon in Canada is in 5.4 met 2023% gestegen

In december 2023 was er in het algehele werkgelegenheidslandschap in Canada geen verandering. De werkgelegenheid voor mannen en vrouwen in de kernleeftijdsgroepen is toegenomen. Bepaalde sectoren en provincies in Canada waren getuige van een toename van de werkgelegenheid. Daarmee steeg het gemiddelde uurloon met 5.4%, wat een totaal is van $34.45.

Lees meer

06 januari 2024

In 354,000 werden 2023 mensen Canadees staatsburger

Canada organiseerde in 3,000 meer dan 2023 staatsburgerschapsceremonies in het hele land en meer dan 354,000 mensen verkregen het staatsburgerschap en werden staatsburger van Canada. Canada gaf blijk van opwinding bij het verwelkomen van deze nieuwe burgers bij de Canadese familie. De komende jaren zal het aantal immigranten dat naar Canada komt met als doel Canadees staatsburger te worden stijgen.

Lees meer

05 januari 2024

Ontario, Canada staat internationale studenten met een baanaanbieding toe een PR-visum aan te vragen

Internationale studenten hebben nu de kans om permanent in Ontario, Canada te wonen en werken via de International Students-stream onder OINP. Degenen die zich voor deze stroom willen aanmelden, moeten binnen 2 jaar een voltijds Canadees onderwijsdiploma hebben behaald. Studenten met vacatures voor geschoolde beroepen kunnen een permanente verblijfsvergunning aanvragen door vooraf een blijk van belangstelling in Canada te registreren.

Lees meer

30 december 2023

Canada Express Entry Overzicht december 2023: 15,045 kandidaten werden uitgenodigd om zich aan te melden voor Canada PR

Een glimp van december 2023 Canada Express Entry trekt resultaat! IRCC hield in december 2023 zeven Express Entry-trekkingen en publiceerde 15,045 Invitations to Apply (ITA's).

Lees meer

30 december 2023

Overzicht Canada PNP december 2023: 8,364 uitnodigingen zijn verzonden

In december 2023 hielden zeven provincies van Canada dertien PNP-trekkingen en nodigden ze wereldwijd 13 kandidaten uit.

Lees meer

28 december 2023

Canada heeft sinds september 633,400 ruim 2023 vacatures

Canada heeft sinds september 633,400 meer dan 2023 vacatures. Verschillende sectoren zagen de werkgelegenheid op de loonlijst stijgen en in oktober was er een stijging van het gemiddelde weekloon op jaarbasis. Voor elke vacante functie waren er 1.9 werklozen, een stijging ten opzichte van de 1.3 in maart en april. Het aantal vacatures steeg in de maand oktober in verschillende sectoren, maar ook in provincies als British Columbia en Quebec.

Lees meer

27 december 2023

30 landen werken samen met Canada om jongeren te laten werken en reizen. Komt u in aanmerking?

Canada werkt samen met 30 landen waardoor jongeren in het buitenland kunnen reizen en werken. Canadese staatsburgers van 18 tot 35 jaar kunnen via International Experience Canada (IEC) naar het buitenland werken en reizen. IEC verstrekt een werkvergunning die 2 jaar geldig is en waarin een kandidaat in 30 landen kan reizen en werken. Deelnemers aan IEC worden beschermd door de Canadese arbeidswetten.

Lees meer

22 december 2023

4 dagen, 4 Express Entry-trekkingen en 3,395 uitnodigingen voor de Canadese permanente residentie!

De laatste trekking voor snelle deelname vond plaats op 21 december 2023 en er werden 400 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) verzonden naar kandidaten met een minimale CRS-score van 386. Dit was de 7e trekking die in december 2023 werd gehouden en de trekking was gericht op kandidaten in de landbouwsector. en landbouwvoedingsberoepen. Uit het immigratieniveauplan in Canada blijkt dat tegen eind 114,000 elk jaar 2025 federale hoogopgeleide immigranten naar Canada zullen worden toegelaten.

Lees meer

22 december 2023

Canada PNP trekt: BC, PEI en Quebec nodigen 1446 kandidaten uit

British Columbia, Prince Edward Island en Quebec hielden onlangs PNP-trekkingen en stuurden 1446 uitnodigingen uit om zich aan te melden voor in aanmerking komende kandidaten. BC PNP heeft 230 uitnodigingen verzonden aan kandidaten met CRS-scores variërend van 60 tot 95. PEI heeft 29 uitnodigingen verzonden om te solliciteren, en Quebec heeft 1187 uitnodigingen verzonden aan kandidaten met een score van 604 of meer.

Lees meer

22 december 2023

Bij de 6e Express Entry Draw van december 2023 waren 670 kandidaten uitgenodigd onder Transportberoepen

De laatste trekking voor snelle deelname vond plaats op 20 december 2023 en er werden 670 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) uitgegeven aan kandidaten met een minimale CRS-score van 435. Dit was de zesde trekking die in december 6 werd gehouden en er werden uitnodigingen gestuurd naar de kandidaten in het transport beroepen. Uit het immigratieniveauplan in Canada blijkt dat tegen eind 2023 elk jaar 114,000 federale hoogopgeleide immigranten naar Canada zullen worden toegelaten.

Lees meer

21 december 2023

Studenten en professionals met een verlopen visum kunnen nu Canada PR aanvragen

Canada heeft een nieuw initiatief gelanceerd om in lijn te komen met het inclusief immigratiebeleid in het land. Via dit initiatief kunnen studenten en professionals met verlopen visa een permanente verblijfsvergunning in Canada aanvragen. Details over dit programma zullen in het komende voorjaar worden vrijgegeven. Dit besluit benadrukt het belang van Canada’s inzet voor de economische en demografische groei op de lange termijn. Canada zal tegen 500,000 ook 2025 nieuwkomers verwelkomen.

Lees meer

20 december 2023

Express Entry-trekking heeft 1,000 ITA's uitgegeven onder de categorie Handelsberoepen

De laatste trekking voor uitdrukkelijke deelname vond plaats op 19 december 2023 en er werden 1,000 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) uitgegeven aan kandidaten met een minimale CRS-score van 425. De uitnodigingen werden verzonden naar de kandidaten in de handelsberoepen. Uit het immigratieniveauplan in Canada blijkt dat tegen eind 114,000 elk jaar 2025 federale hoogopgeleide immigranten naar Canada zullen worden toegelaten.

Lees meer

20 december 2023

30% van de Canadese bedrijven vindt het moeilijk om geschoold personeel te vinden

Bedrijven in Canada vinden het moeilijk om geschoolde arbeidskrachten te vinden om het tekort aan arbeidskrachten op te vullen. De uurlonen zijn in het derde kwartaal van 5.8 met 3% verhoogd, terwijl het jaarloon werd verhoogd naar 2023%. Arbeiders in de algemene landbouw en lassers zagen de hoge loonstijgingen en die van degenen met een middelbareschooldiploma stegen met 5.0% en voor een bachelordiploma bleven ze stabiel. Ook in sommige provincies in Canada was sprake van een mooie stijging van het aantal vacatures.

Lees meer


19 december 2023

275e Canada Express Entry Draw heeft 1,325 ITA's uitgegeven met een CRS-score van 542

De laatste uitdrukkelijke inzending van Canada, gehouden op 18 december 2023, heeft 1,325 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) uitgegeven aan kandidaten met een minimale CRS-score van 542. De uitnodigingen zijn verzonden naar kandidaten in een trekking voor alle programma's. Uit het Canadese immigratieniveauplan blijkt dat het tegen eind 114,000 jaarlijks 2025 federale hoogopgeleide immigranten naar Canada zal toelaten.

Lees meer

18 december 2023

600,000 immigranten krijgen het Canadese staatsburgerschap in 2024. Studenten en tijdelijke bewoners hebben de hoogste prioriteit.

De Canadese minister Marc Miller zei dat Canada een nieuw burgerschapstraject introduceert voor immigranten zonder papieren en individuen die in Canada werken nadat hun visum is verlopen. Studenten en tijdelijke bewoners hebben de hoogste prioriteit voor het Canadese staatsburgerschap. Canada streeft ernaar om tegen 600,000 ongeveer 2025 immigranten te verwelkomen.

Lees verder....

16 december 2023

British Columbia voorspelt 1 miljoen vacatures

British Columbia, Canada voorspelt 1 miljoen banen in 2033. Dit rapport is gebaseerd op de tienjarige voorspelling die is gedaan over de vraag van de provincie naar carrières, vaardigheden en sectoren die personeel aannemen. De jaarlijkse werkgelegenheidsgroei zal naar verwachting 10% bedragen en er zullen 1.2 miljoen mensen in de provincie werkzaam zijn. Er zijn door de provincie een aantal beroepen geïdentificeerd die de meeste vacatures zullen hebben en er zijn ook initiatieven genomen om de toegang tot opleidingsprogramma's uit te breiden.

Lees meer

15 december 2023

IRCC zal nooit telefonisch contact met u opnemen - Scam Alert

IRCC heeft een officiële verklaring uitgegeven waarin de immigratiefraude in Canada wordt aangepakt. De fraude zou zich vooral richten op nieuwkomers en internationale studenten via telefoontjes, e-mails, sms-berichten en het claimen van valse prijzen. De Canadese overheid waarschuwt mensen om alert te zijn en verdachte activiteiten te melden.

Lees meer

15 december 2023

Laatste PNP-trekkingen in Canada: Manitoba en Ontario hebben 2642 uitnodigingen uitgegeven

Ontario en Manitoba voerden de laatste PNP-trekkingen uit op 14 december 2023 en stuurden 2,642 uitnodigingen om zich aan te melden. Ontario heeft 2,359 uitnodigingen uitgegeven aan kandidaten in de categorie prioriteiten op het gebied van menselijk kapitaal, en Manitoba heeft 283 uitnodigingen uitgegeven aan kandidaten in de categorie geschoolde werknemers in Manitoba, internationaal onderwijs en overzeese geschoolde werknemers.

Lees meer

14 december 2023

De 52e BC PNP-trekking van 2023 heeft 197 Skills Immigration-uitnodigingen uitgegeven

De PNP-trekking van British Columbia vond onlangs plaats op 12 december 2023, waarbij 197 immigratie-uitnodigingen voor vaardigheden werden uitgegeven om kandidaten te solliciteren. Er werden uitnodigingen uitgegeven in de algemene trekking, onderwijzers en assistenten voor jonge kinderen, bouw, gezondheidszorg en andere prioritaire beroepen onder de geschoolde arbeider, internationaal afgestudeerde, geschoolde arbeider – EEBC-optie, internationale afgestudeerde – EEBC-optie, en halfgeschoolde en instapniveau-stromen met scores variërend van 60 – 116.

Lees meer

13 december 2023

Canada Express Entry IEC Pool is nu open!

IRCC heeft de IEC Express Entry-pool geopend. Kandidaten uit andere landen die bilaterale jongerenmobiliteitsovereenkomsten met Canada hebben, komen in aanmerking voor een IEC-werkvergunning. De aanvragers ontvangen werkvergunningen onder drie stromen en de afdeling selecteert kandidaten die voldoen aan de in aanmerking komende vereisten. Canada heeft zich ook ten doel gesteld 90,000 kandidaten uit 30 verschillende landen uit te nodigen.

Lees meer

12 december 2023

Het aantal starters op de huizenmarkt in Canada stijgt met 20%

De huizenmarkt in Canada kende een aanzienlijke stijging van het aantal starters op de woningmarkt met 20%. British Columbia was getuige van het hoogste percentage starters op de huizenmarkt, terwijl Nova Scotia, New Brunswick en Manitoba een positieve toename van het aantal kopers zagen. De huisvestingskosten waren in British Columbia betaalbaar in vergelijking met andere provincies.

Lees meer

11 december 2023

5 miljoen banen en 197 miljard dollar gegenereerd door multinationals in Canada, 2023

Volgens het rapport van StatCan genereerden de multinationale ondernemingen in Canada in 2023 5 miljoen banen en 197 miljard dollar aan inkomsten. De kapitaalinvesteringen stegen van $30.4 miljard naar $305.2 miljard. Deze multinationals investeerden meer in de utiliteitsbouwsector. De overzeese bedrijven zagen hun omzet met 1 biljoen dollar stijgen en hun binnenlandse activiteiten met 138.9 miljard dollar.

Lees meer

09 december 2023

Bij de derde Express Entry-trekking van de week werden 5900 kandidaten uitgenodigd om de PR-visa aan te vragen

Bij de laatste Express Entry-trekking op 08 december 2023 zijn 5,900 uitnodigingen om te solliciteren (ITA's) uitgegeven aan kandidaten in de STEM-beroepen met een minimale CRS-score van 481. Dit was de derde trekking in de week. Uit het Canadese immigratieniveauplan blijkt dat tegen eind 114,000 elk jaar 2025 federale hoogopgeleide immigranten naar Canada zullen worden toegelaten.

Lees meer

08 december 2023

Bij de laatste Express Entry-trekking zijn 1000 ITA's voor Franstaligen uitgegeven

De Express Entry-trekking werd onlangs gehouden op 7 december 2023 en stuurde 1,000 uitnodigingen om te solliciteren naar kandidaten met de minimale CRS-score van 470. De uitnodigingen werden verzonden naar kandidaten met een goede Franse taalvaardigheid in een op categorieën gebaseerde trekking.

Lees meer

07 december 2023

Belangrijk nieuws! IRCC houdt Express Entry-trekking na een lange periode van 1 maand. 4750 ITA's uitgegeven met een cut-off CRS-score van 561

Op 06 december 2023 hield IRCC zijn laatste Express Entry Draw na een lange pauze van een maand. Er zijn 4,750 uitnodigingen om te solliciteren verzonden naar kandidaten in een trekking voor alle programma's met een cut-off CRS-score van 561. De kandidaten worden geselecteerd op basis van de op categorieën gebaseerde trekkingen die hen in specifieke beroepen targeten.

Lees meer

07 december 2023

Canada PNP-trekkingen: Ontario en BC hebben op 2897 december 5 2023 uitnodigingen uitgegeven

Ontario en British Columbia hielden onlangs hun PNP-trekkingen op 5 december 2023. Er werden in totaal 2897 uitnodigingen om te solliciteren verzonden naar kandidaten, waarbij Ontario 2699 uitnodigingen uitzond met scores variërend van 30 - 43, en British Columbia 198 uitnodigingen met scores variërend van 60 – 94.

Lees meer

04 december 2023

500,000 extra banen gegenereerd in 2023 in Canada: StatCan

In 2023 werden in Canada 500,000 banen gecreëerd en in enkele sectoren en regio’s was er een positieve toename van de werkgelegenheid. Veel immigranten zijn de afgelopen jaren naar Canada gekomen om werk te hebben. Er was 98% van de groei van de immigrantenpopulatie die van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 naar Canada kwam.

Lees meer

04 december 2023

Ontario, Canada nodigt op 1052 november 30 migranten uit

Ontario, Canada hield zijn laatste trekking op 30 november en stuurde 1052 uitnodigingen om te solliciteren op de kandidaten. De loting was gericht op kandidaten in de gezondheidszorgberoepen en met scores variërend tussen 404 en 430.

Lees meer

 

02 december 2023

IRCC verlengt de deadline voor het indienen van PR-aanvragen met nog eens 60 dagen

IRCC kondigt technische problemen aan met het online formulier, dit is speciaal voor de kandidaten in Express Entry. Er wordt momenteel aan dit probleem gewerkt om het zo snel mogelijk op te lossen en er is een verlenging van de termijn voor het indienen van een aanvraag voor permanent verblijf met nog eens 60 dagen.

02 december 2023

LMIA-toepassingen nemen in 2023 toe

In West-Canada is er dit jaar een toename geweest van het aantal werkgevers dat ervaren professionals in dienst wil nemen. Het aantal LMIA-aanvragen is in 39 met 2023% gestegen en West-Canada heeft 83% van de meer aanvragen ontvangen.

Lees meer

83% stijging van LMIA-werkvisa door westelijke provincies in Canada

01 december 2023

IRCC's Express Entry-trekkingen

Het IRCC publiceert elk jaar immigratieniveauplannen waarin het doel wordt vastgelegd voor het aantal permanente inwoners dat in Canada zal aankomen. Het IRCC had gepland om 110,770 nieuwkomers te verwelkomen in 2024, en 117,550 voor het jaar 2025 en 2026. Het IRCC zou aanvragen voor een permanent verblijf moeten beoordelen om aan deze doelstellingen te voldoen.

Lees meer

Wanneer is de volgende Express Entry-trekking? Hoe zal IRCC beslissen?

01 december 2023

Canada verhoogt de kosten voor visumaanvragen voor terugkerende migranten

Het IRCC heeft de kosten voor visumaanvragen verhoogd voor terugkerende migranten nadat hen de toegang is geweigerd of nadat zij hun status hebben herwonnen. De verhoging is van toepassing op bepaalde aanvragen en kandidaten komen in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling als niet aan de servicenormen wordt voldaan. De kandidaten moeten aan de vereisten voldoen voordat ze het land worden toegelaten.

Lees meer

Canada verhoogt de visumaanvraagkosten voor terugkerende migranten vanaf 1 december 2023

 

Wat is de PR van Canada?

Een permanente verblijfsvergunning in Canada is een status die wordt gegeven aan mensen die naar Canada zijn geëmigreerd en een permanente verblijfsvergunning in het land hebben gekregen. Met een permanente verblijfsvergunning kan een kandidaat permanent in Canada wonen. Een kandidaat wordt nog steeds beschouwd als een staatsburger van een ander land, maar zodra hij aan de vereisten voor ingezetenschap voldoet, komt hij in aanmerking voor het Canadese staatsburgerschap. Een PR is vijf jaar geldig, en als een kandidaat binnen die periode geen staatsburgerschap aanvraagt, kan hij of zij de status van PR verlengen, wat vereist dat de kandidaat minstens twee van de gegeven vijf jaar in Canada heeft gewoond.

Wat zijn de voordelen van Canadese PR voor Indiërs?

 • Recht om in Canada te wonen en te werken
 • Gratis gezondheidszorg
 • Gratis onderwijs voor kinderen
 • Pensioen voordelen
 • Gemakkelijkste manier om het Canadese staatsburgerschap te verkrijgen
 • Sociale uitkeringen
 • Vrijheid om een ​​bedrijf te starten
 • Hoge levensstandaard
 • Multiculturele en gastvrije samenleving
 • Bescherming tegen misdaad
 • Meerdere binnenkomsten in Canada
 • Visumvrij reizen naar bepaalde landen

Wat komt in aanmerking voor PR in Canada?

 • Wees minstens 18 jaar oud
 • Vereiste van 67 punten
 • PTE/IELTS-score
 • Educatieve referentiebeoordeling
 • Het bewijs van de fondsen
 • Baanaanbieding in Canada (optioneel)
 • Werkervaring
 • Geldig onderwijs

Wat is de stapsgewijze procedure om Canada PR aan te vragen?

 1. Voltooi uw onderwijskwalificatiebeoordeling en taalvaardigheidstests voordat u zich aanmeldt
 2. Vraag een aanvraag aan voor het immigratieprogramma dat u hebt gekozen en dien deze in
 3. Dien alle vereiste documenten in
 4. Verzamel de documenten die nodig zijn voor het bewijs van de financiële middelen ter ondersteuning van uw verblijf in Canada
 5. Aanvraag en documenten worden beoordeeld door een immigratieambtenaar; indien nodig moet u aanvullende informatie verstrekken
 6. Na het assessment ontvangt u een bevestiging van uw PR-status en een COPR-kaart
 7. Vraag uw PR aan en verhuis naar Canada

Hoe lang duurt het in het algemeen om een ​​Canada PR te verkrijgen?

De Canadese PR-verwerkingstijd is 6 – 8 maanden. De doorlooptijd is echter afhankelijk van het soort programma waarvoor een kandidaat heeft gesolliciteerd. De geschiktheidscriteria en verwerkingstijd variëren in elk van de beschikbare programma's. Voor particulieren ligt de gemiddelde duur tussen de 5 en 8 maanden. Er zijn echter verschillende doorslaggevende factoren en de verwerkingstijd kan tot 12 maanden duren.

Wat is de gemakkelijkste manier om de PR van Canada te krijgen?

Het Express Entry-programma is de gemakkelijkste en snelste manier om een ​​permanente verblijfsvergunning in Canada te verkrijgen. Het programma maakt gebruik van een op punten gebaseerd systeem en kandidaten worden gescoord op basis van factoren zoals opleiding, kwalificaties, vaardigheden en ervaring. Kandidaten worden als top beschouwd of kunnen meer punten behalen als ze aan alle of enkele van deze factoren voldoen.

Wat is beter, IELTS of CELPIP voor Canadese PR?

CELPIP wordt over het algemeen beschouwd als een goede optie voor kandidaten die een permanente verblijfsvergunning of staatsburgerschap in Canada zoeken. CELPIP is speciaal ontworpen voor kandidaten die op zoek zijn naar PR, staatsburgerschap of een professionele titel en wordt in Canada ook algemeen geaccepteerd voor banen, toelating tot de universiteit en immigratieaanvragen. CELPIP is het beste voor kandidaten die op zoek zijn naar een permanente verblijfsvergunning, staatsburgerschap of een professionele benaming. Het is een computergebaseerde test en is gemakkelijk te luisteren en te lezen.

Hoe kan een Indiër een Canadees staatsburger worden?

 • Kandidaten moeten permanente inwoners van Canada zijn
 • Moet minstens drie van de vijf jaar geleefd hebben
 • Heb alle belastingen betaald
 • Vereist om te slagen voor een inburgeringstest
 • Het behalen van een taaltest in het Engels of Frans
 • Geen strafblad tijdens het verblijf in Canada
 • Aanvragers moeten goede voorwaarden hebben met hun permanente verblijfsstatus

Wat is de beste manier voor een student om PR te krijgen in Canada?

Een student komt in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning in Canada nadat hij aan de deelnamecriteria heeft voldaan:

 • Voltooi de studies in Canada
 • Bewijs taalvaardigheid in het Frans of Engels
 • Je doet minimaal 1 jaar werkervaring op
 • Afhankelijk van de provincie kan een geldige baanaanbieding vereist zijn

De snelste manier om PR te krijgen voor internationale studenten in Canada is via het Express Entry Program. Canadian Experience Class (CEC) is inbegrepen in het Express Entry-systeem. De CEC gebruikt het Comprehensive Ranking System (CRS) om kandidaten te rangschikken. Kandidaten met hoge CRS-scores ontvangen de uitnodiging om Canadese PR aan te vragen.

Hoe kan ik een Canadese werkvergunning omzetten in een PR?

Om een ​​permanente inwoner van Canada te worden, kunt u een visum- of immigratieprogramma aanvragen. Ook moet u een kopie van uw werkvergunning meesturen. Hier zijn enkele stappen om een ​​werkvergunning om te zetten in een permanente verblijfsvergunning (PR) in Canada:

 1. Controleer of u in aanmerking komt voor PR in Canada
 2. Kies een PR-programma
 3. Maak een applicatie
 4. Verzamel documenten en betaal de aanvraagkosten
 5. Dien uw aanvraag in
Hoe kan Y-Axis u helpen?

Y-Axis, 's werelds beste buitenlandse immigratieadviesbureau, biedt onpartijdige immigratiediensten voor elke klant op basis van hun interesses en vereisten. De onberispelijke diensten van Y-Axis omvatten:

Meld u aan voor een gratis deskundig adviesgesprek

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Weet niet wat te doen
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Zoeken naar inspiratie

Ontdek wat Global Indiërs te zeggen hebben over de Y-as bij het vormgeven van hun toekomst

Veelgestelde Vragen / FAQ

Hoeveel IELTS-banden zijn vereist voor PR in Canada?
pijl-rechts-vullen
Wat is de leeftijdsgrens voor PR naar Canada?
pijl-rechts-vullen
Hoeveel geld is er nodig voor PR in Canada?
pijl-rechts-vullen
Hoeveel kost Canada PR vanuit India?
pijl-rechts-vullen
Kunnen Indiërs PR krijgen in Canada?
pijl-rechts-vullen
Hoeveel jaar krijgen we PR in Canada?
pijl-rechts-vullen
Hoe kan ik PR krijgen in Canada?
pijl-rechts-vullen
Hoeveel punten zijn vereist voor Canada PR?
pijl-rechts-vullen
Welke IELTS-banden zijn vereist voor het aanvragen van Canada PR?
pijl-rechts-vullen
Hoe kan ik het Canada PR-visum verkrijgen?
pijl-rechts-vullen
Wat is het Canada Supervisum?
pijl-rechts-vullen
Kan een Canadees staatsburger een niet-familielid sponsoren?
pijl-rechts-vullen
Wat is de geldigheidsduur van het Canada PR-visum?
pijl-rechts-vullen
Lijst met trekkingen tot nu toe in 2021
pijl-rechts-vullen
Laatste PNP Canada-updates
pijl-rechts-vullen
Wat is een ECA?
pijl-rechts-vullen
Ik wil migreren naar Canada. Heb ik een specifiek soort ECA nodig?
pijl-rechts-vullen
Moet ik details van mijn ECA-rapport opgeven in mijn IRCC Express Entry-profiel?
pijl-rechts-vullen
Waar kan ik mijn ECA-rapport voor immigratie in Canada krijgen?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de door het IRCC aangewezen organisaties die ECA afgeven?
pijl-rechts-vullen
Ik ben een arts. Waar kan ik mijn ECA vandaan halen?
pijl-rechts-vullen
Ik heb in India gestudeerd in een op onderzoek gebaseerd programma dat geen cijferbladen uitgeeft. Kan ik nog een evaluatie krijgen?
pijl-rechts-vullen
Accepteert WES documenten die via de Docs-portemonnee zijn verzonden.
pijl-rechts-vullen
Ik heb in India gestudeerd. Is het "jaar van toekenning" het moment waarop ik mijn examens heb behaald of mijn certificaat heb ontvangen?
pijl-rechts-vullen
Ik heb mijn masterdiploma in India behaald. Moet ik mijn bachelordiploma ook naar WES sturen voor een ECA?
pijl-rechts-vullen
Hoe moeten de documenten op WES worden ingesteld?
pijl-rechts-vullen
Ik heb in India gestudeerd en mijn school heeft je e-mail voor secundaire verificatie niet ontvangen. Kan ik er iets aan doen?
pijl-rechts-vullen
Ik heb eerder een WES-evaluatierapport ontvangen en wil nu een “ECA voor immigratie” aanvragen. Wat moet ik doen?
pijl-rechts-vullen
Hoe lang duurt het voordat WES een evaluatie voltooit?
pijl-rechts-vullen
Evalueert WES de Sikkim Manipal Universiteit?
pijl-rechts-vullen
Ik heb gestudeerd aan de Gujarat Technologische Universiteit. Hoe kan ik mijn documenten naar WES sturen?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van Canada PR in 2022?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de aanmeldingskosten voor het Express Entry-programma?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de aanmeldingskosten voor het Provinciaal Nominee Programma?
pijl-rechts-vullen
Welk land ontving het hoogste aantal Canadese PR's?
pijl-rechts-vullen
Hoe kunt u uw Canada PR-visumaanvraag laten verbieden?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de top tien banenmarkten in Canada?
pijl-rechts-vullen
Naar welke beroepen is vraag in Canada?
pijl-rechts-vullen
Hoe kan ik Canada PR krijgen in 2022?
pijl-rechts-vullen
Is een TEF-test vereist voor immigratie naar Canada?
pijl-rechts-vullen
Is er enig verschil tussen Canada PR en het Canadese staatsburgerschap?
pijl-rechts-vullen
Biedt Canada PR aan zonder baanaanbod?
pijl-rechts-vullen
Kan PR een Canadees paspoort krijgen?
pijl-rechts-vullen
Hoe lang duurt het Canadese PR-proces in 2022?
pijl-rechts-vullen
Welke staat in Canada geeft gemakkelijk PR?
pijl-rechts-vullen
Hoe lang duurt het om PR te krijgen in Canada in 2022?
pijl-rechts-vullen